Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište PMF-a koje se nalazi na adresi https://www.pmf.unizg.hr

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.pmf.unizg.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed sljedećih okolnosti:

  • Velika količina prethodno objavljenih sadržaja, koje PMF smatra arhivom, nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:
    • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis,
    • videosadržaji nemaju titlove
    • audiomaterijali transkripte
  • Postoji dio grafičkih elemenata koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • S obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika (nastavnika), mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.

PMF kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene PMF-a. Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. PMF će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste PMF.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta PMF-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dekanat@dekanat.pmf.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr