NAGRADA HAZU ZA NAJVIŠA ZNANSTVENA I UMJETNIČKA DOSTIGNUĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dodjeljuju se domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.
 

 • 2023.

Prof. dr. sc. Sanja Faivre - Geografski odsjek
(nagrada za istraživanja koja su znatno unaprijedila metodologiju korištenja algalnih vijenaca kao markera morske razine visoke razlučivosti te tako omogućila čitav niz potpuno novih postignuća prvi put ostvarenih na temelju algalnih vijenaca kao što je distinkcija i kvantifikacija lokalnih, regionalnih i globalnih procesa koji utječu na relativnu promjenu morske razine)
 

 • 2022.

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan - Fizički odsjek
(nagrada za razvoj teorije nelinearnih i međudjelujućih topoloških sustava i otkriće nelinearnih topoloških pojava u njima, odnosno za djelo koje je objavljeno u seriji od pet znanstvenih članaka koji čine znanstvenu cjelinu, u prestižnim znanstvenim časopisima)
 

 • 2021.

Prof. dr. sc. Marcela Hanzer  - Matematički odsjek
(nagrada za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim međunarodnim časopisima)
 

 • 2019.

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić - Fizički odsjek
(nagrada za skup od 6 znanstvenih radova koje je objavila u 2017. godini u posebnom izdanju časopisa Astronomy and Astrophysics, a koji se baziraju na pregledu neba u radio području usmjerenom prema COSMOS polju, pomoću Karl G. Jansky VLA radio teleskopa u Novom Meksiku u SAD-u)
 

 • 2018.

Prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Matematički odsjek
(nagrada za niz od 10 znanstvenih radova objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u međunarodnim časopisima, od kojih HAZU posebno ističe ACM Transactions on Mathematical Software i SIAM Journal on Scientific Computing, povezanih u znanstvenu cjelinu pod nazivom - Razvoj robusnih numeričkih metoda linearne algebre za znanstveno računanje s primjenama u prirodnim i inženjerskim znanostima)
 

 • 2017.

Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Geološki odsjek
(nagrada za rad "Development of transient carbonate ramps in an evolving foreland basin u časopisu "Basin research" u kojem objašnjava kako se u Dinaridima tijekom eocena odvijala relativno brza tranzicija plitkomorskog karbonatnog režima u dubokomorski taložni sustav)
 

 • 2015.

Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka - Matematički odsjek
(nagrada za rad koji daje teorijsko opravdanje matematičkog modela toka kroz tanko područje, a objavljen je u nizu od 11 članaka objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u prestižnim međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo "Journal of NonNewtonian Fluid Mechanics")
 

 • 2014.

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Kemijski odsjek
(nagrada za izuzetne znanstvene rezultate vezane uz razvoj novih receptora aniona, kationa i neutralnih vrsta te fizikalno-kemijsko istraživanje odgovarajućih reakcija kompleksiranja, s naglaskom na utjecaj otapala, odnosno solvatacije na ravnoteže proučavanih procesa)

Prof. dr. sc. Toni Nikolić - Biološki odsjek
(nagrada za objavljivanje izuzetno vrijednog dvovolumnog djela "Sistematska botanika – raznolikost i evolucija biljnog svijeta" (Alfa d.d., Zagreb, 2013.))
 

 • 2013.

Prof. dr. sc. Amir Hamzić - Fizički odsjek
(nagrada za značajna znanstvena otkrića u istraživanju fizičkih svojstava oksidnih heterostruktura i spinskoga Hallova efekta u slitinama, koja ukazuju na buduća istraživanja u spintronici s izrazitim potencijalnim primjenama)
 

 • 2012.

Prof. dr. sc. Dražen Adamović - Matematički odsjek
(nagrada za otkrića novih konformnih ulaganja verteks-algebri i novih serija C2 konačnih verteks-algebri i super-algebri te dobivanje klasifikacije njihovih ireducibilnih reprezentacija, odnosno kontrukciju projektivnih reprezentacija W-algebri, koji su objavljeni u kompleksu znanstvenih radova)
 

 • 2010.

Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc - Fizički odsjek
(nagrada za izvanredna postignuća tijekom posljednjih pet godina, kao i za cijeli znanstveni opus s izrazitim odjekom u međunarodnoj znanstvenoj zajednici)
 

 • 2009.

Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić - Matematički odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)

Dr. sc. Mirko Orlić - Geofizički odsjek
(nagrada za područje prirodnih geoznanosti znanosti)
 

 • 2008.

Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović - Kemijski odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike, polje kemija) 

Prof. dr. sc. Kristijan Vlahoviček - Biološki odsjek
(nagrada za uspješan rad u bioinformatici) 
 

 • 2007.

Prof. dr. sc. Antun Tonejc - Fizički odsjek
(nagrada za značajna dostignuća u istraživanju novih slitina, faza, faznih pretvorbi u mikrostrukturama i nanostrukturama uzoraka pripravljenih u posebno ekstremnim uvjetima) 
 

 • 2006.

Prof. dr. sc. Zoran Vondraček - Matematički odsjek
(nagrada za znanstveni rad u teoriji vjerojatnosti i doprinos razvoju matematike ) 
 

 • 2003.

Prof. dr. sc. Andrej Dujella – Matematički odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)

Prof. dr. sc. Damir Viličić – Biološki odsjek 
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)
 

 • 2002.

Dr. sc. Mladen Žinić - Kemijski odsjek

Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević – Geološki odsjek 
 

 • 2001.

Prof. dr. Slobodan Brant - Fizički odsjek

Prof. dr. Dario Vretenar - Fizički odsjek
 

 • 2000.

Prof. dr. sc. Mirko Primc - Matematički odsjek
 

 • 1999.

Prof. dr. Zorica Veksli - Kemijski odsjek

Prof. dr. Mladen Juračić - Geološki odsjek
 

 • 1998.

Prof. dr. sc. Nikola Kallay - Kemijski odsjek
 

 • 1997.

Prof. dr. sc. Dražena Papeš - Biološki odsjek
 

 • 1995.

Dr. sc. Leo Klasinc - Kemijski odsjek

Prof. dr. sc. Vitomir Šunjić - Kemijski odsjek
 

 • 1994.

Prof. dr. Nikola Cindro - Kemijski odsjek