GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANSTVENE NOVAKE

  • 2021.

Josip Skejo, mag. biol. exp.,
Prirodoslovno-matematički fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti
 

  • 2016.

Lucija Validžić, mag. math.
asistentica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti

 

  • 2010.

Dr. sc. Filip Najman,
znanstveni novak Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti
 

  • 2008.

Dr. sc. Igor Pažanin,
znanstveni novak Prirodoslovno-matemetičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti
 

  • 2001.

Doc. dr. sc. Josip Tambača,
mladi znanstvenik Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti
 

  • 1998.

Mr. sc. Ivica Kušević,
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
područje prirodnih znanosti