Geologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizička geologija (36200)
Cvetko Tešović, B.
0,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
5.0 Kemija 1 (36206)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (255007)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Opća mineralogija (36199)
Tomašić, N.
1,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
7.0 Opća paleontologija (36201)
Ćosović, V.; Fio Firi, K.
- 90
(45P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fizika (36208)
Paar, D.
1,1,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Kemija 2 (36207)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (255016)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
3.0 Osnove biologije (36209)
Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
7.0 Sistematska mineralogija (36213)
Čobić, A.
- 90
(45P+45PK)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geologije 1 (36210)
Cvetko Tešović, B.; Martinuš, M.; Kurtanjek, D.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geofizika (41028)
Markušić, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Historijska geologija I (41025)
Bucković, D.
1,0,0
75
(45P+30PK)
3 INFO
3.0 Mikropaleontologija I (41035)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Mineralna optika (41026)
Marković, F.
1,0,0
90
(30P+60PK)
3 INFO
5.0 Osnove elementne i fazne analize (41029)
Medunić, G.; Fajković, H.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Paleontologija bezkralježnjaka (90435)
Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
2.0 Seminar I (41030)
Bucković, D.; Pezelj, Đ.; Mezga, A.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historijska geologija II (41031)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Paleontologija kralježnjaka (90436)
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
7.0 Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena (41032)
Balen, D.
- 90
(45P+45PK)
4 INFO
7.0 Petrologija sedimenata (41033)
Kovačić, M.; Marković, F.
1,0,0
90
(45P+45PK)
4 INFO
2.0 Seminar II (41036)
1,0,0
15
(15S)
4 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije II (41037)
Balen, D.; Bucković, D.; Kovačić, M.; Kurtanjek, D.
1,0,0
90
(90T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geokemija (41041)
Fajković, H.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
6.0 Geološko kartiranje I (63318)
Lužar-Oberiter, B.
- 105
(15P+90PK)
5 INFO
4.0 Hidrogeologija (41042)
Kovač, Z.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Računalni programi u geologiji (63321)
Lužar-Oberiter, B.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Strukturna geologija i tektonika (63320)
Matoš, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
2.0 Terenska nastava iz geologije IIIA (63322)
Lužar-Oberiter, B.
- 30
(30T)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti u V. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gemologija (63325)
Čobić, A.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Geologija mora (63327)
Pikelj, K.; Felja, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Metode paleontoloških istraživanja (63324)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i interpretacija facijesa (71835)
Gobo, K.
1,1,1
75
(45P+30PK)
6 INFO
5.0 Geologija mineralnih ležišta (41043)
Balen, D.; Čobić, A.
1,1,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
3.0 Geološko kartiranje II (63319)
Lužar-Oberiter, B.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Inženjerska geologija (41044)
Krkač, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
2.0 Seminar III (41046)
- 30
(30S)
6 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije IIIB (63323)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.; Čobić, A.; Kovač, Z.
- 105
(105T)
6 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji u VI. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija kvartara (63329)
Mezga, A.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
4.0 Mikrofiziografija stijena (63328)
Petrinec, Z.
0,0,0
45
(45PK)
6 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
4.0 Teodolitna određivanja minerala (63330)
1,0,0
45
(15P+30PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizička geologija (36200)
Cvetko Tešović, B.
0,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
5.0 Kemija 1 (36206)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (255007)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Opća mineralogija (36199)
Tomašić, N.
1,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
7.0 Opća paleontologija (36201)
Ćosović, V.; Fio Firi, K.
- 90
(45P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fizika (36208)
Paar, D.
1,1,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Kemija 2 (36207)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (255016)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
3.0 Osnove biologije (36209)
Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
7.0 Sistematska mineralogija (36213)
Čobić, A.
- 90
(45P+45PK)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geologije 1 (36210)
Cvetko Tešović, B.; Martinuš, M.; Kurtanjek, D.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geofizika (41028)
Markušić, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Historijska geologija I (41025)
Bucković, D.
1,0,0
75
(45P+30PK)
3 INFO
3.0 Mikropaleontologija I (41035)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Mineralna optika (41026)
Marković, F.
1,0,0
90
(30P+60PK)
3 INFO
5.0 Osnove elementne i fazne analize (41029)
Medunić, G.; Fajković, H.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Paleontologija bezkralježnjaka (90435)
Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
2.0 Seminar I (41030)
Bucković, D.; Pezelj, Đ.; Mezga, A.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historijska geologija II (41031)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Paleontologija kralježnjaka (90436)
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
7.0 Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena (41032)
Balen, D.
- 90
(45P+45PK)
4 INFO
7.0 Petrologija sedimenata (41033)
Kovačić, M.; Marković, F.
1,0,0
90
(45P+45PK)
4 INFO
2.0 Seminar II (41036)
1,0,0
15
(15S)
4 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije II (41037)
Balen, D.; Bucković, D.; Kovačić, M.; Kurtanjek, D.
1,0,0
90
(90T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geokemija (41041)
Fajković, H.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
6.0 Geološko kartiranje I (63318)
Lužar-Oberiter, B.
- 105
(15P+90PK)
5 INFO
4.0 Hidrogeologija (41042)
Kovač, Z.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Računalni programi u geologiji (63321)
Lužar-Oberiter, B.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Strukturna geologija i tektonika (63320)
Matoš, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
2.0 Terenska nastava iz geologije IIIA (63322)
Lužar-Oberiter, B.
- 30
(30T)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti u V. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gemologija (63325)
Čobić, A.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Geologija mora (63327)
Pikelj, K.; Felja, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Metode paleontoloških istraživanja (63324)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i interpretacija facijesa (71835)
Gobo, K.
1,1,1
75
(45P+30PK)
6 INFO
5.0 Geologija mineralnih ležišta (41043)
Balen, D.; Čobić, A.
1,1,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
3.0 Geološko kartiranje II (63319)
Lužar-Oberiter, B.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Inženjerska geologija (41044)
Krkač, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
2.0 Seminar III (41046)
- 30
(30S)
6 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije IIIB (63323)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.; Čobić, A.; Kovač, Z.
- 105
(105T)
6 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji u VI. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija kvartara (63329)
Mezga, A.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
4.0 Mikrofiziografija stijena (63328)
Petrinec, Z.
0,0,0
45
(45PK)
6 INFO
4.0 Teodolitna određivanja minerala (63330)
1,0,0
45
(15P+30PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj