Znanosti o okolišu

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hidrologija (213796)
Čanjevac, I.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika 1 (253565)
Ilišević, D.; Muha, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća geologija (37624)
Moro, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Opća kemija (37623)
Đilović, I.
0,0,0
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Osnove biologije (37609)
Dražina, T.
0,0,0
75
(30P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Legislativa u zaštiti prirode (37635)
Fajković, H.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
4.0 Mobilna kartografija (213104)
Buzjak, N.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Onečišćenje atmosfere i globalno zagrijavanje (37629)
Bencetić Klaić, Z.; Medunić, G.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u meteorologiju (37630)
Belušić, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mineralogija (253566)
Tomašić, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Opća mikrobiologija (37613)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
7.0 Protista (37612)
Matoničkin Kepčija, R.; Gligora Udovič, M.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u anorgansku kemiju (37627)
Judaš, N.
0,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika (37632)
Paar, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (253567)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Opća paleontologija (37634)
Moro, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Sredozemlje (37631)
Fürst Bjeliš, B.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Invertebrata (40919)
Miliša, M.; Špoljar, M.
0,0,0
75
(30P+45PK)
3 INFO
4.0 Klimatologija (52342)
Filipčić, A.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Petrologija (40920)
Balen, D.; Kovačić, M.
1,0,0
60
(45P+15PK)
3 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (40929)
Balen, B.; Besendorfer, V.
1,0,0
75
(30P+45PK)
3 INFO
5.0 Temelji organske kemije (227704)
Škalamera, Đ.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kemijska analiza okoliša (166208)
Rončević, S.; Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (171762)
Maguire, I.; Hudina, S.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (185230)
Hudina, S.; Maguire, I.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Botanika (83782)
Liber, Z.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Dinamika atmosfere i mora (40926)
Orlić, M.; Telišman Prtenjak, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Geomorfologija (40927)
Faivre, S.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Osnove fizikalne kemije (40921)
Požar, J.; Tomišić, V.
0,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
2.0 Terenska nastava (40928)
Balen, D.; Čanjevac, I.; Gligora Udovič, M.
1,0,0
120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Vertebrata (40923)
Zanella, D.
1,0,0
75
(30P+45PK)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (52343)
Orešić, D.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
3.0 Kulturna geografija (52344)
Slavuj Borčić, L.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije i genetičkog inženjerstva (227705)
Bauer, N.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
3.0 Prometna geografija (45109)
Jakovčić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija zaštite okoliša (40939)
Pikelj, K.
1,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Gospodarenje morem i zaštita (40935)
Kružić, P.
1,0,0
45
(45P)
5 INFO
5.0 Opća ekologija (256455)
Mihaljević, Z.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Statistika (40996)
Marušić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Zaštita prirode (45110)
Mustafić, P.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Znanstvena komunikacija (240561)
Miliša, M.
- 15
(15P)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biologija rakova (60248)
Gottstein, S.; Maguire, I.
1,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Biologija rakova (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172453)
Gottstein, S.; Maguire, I.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Genetika (40937)
Pavlica, M.; Zoldoš, V.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Geoekologija i zaštita okoliša (40946)
Buzjak, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Geografske osnove globalizacije (37636)
Lončar, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Laboratorijska stručna praksa (83522)
0,0,0
60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Osnove historijske geologije (46831)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213535)
Blažević, S.; Fajković, H.; Fio Firi, K.; Hudina, S.; Marčić, Z.; Vuk, R.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evolucija (83795)
Kovačević, G.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
6 INFO
6.0 Kartografske osnove GIS-a (73835)
Toskić, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
6 INFO
4.0 Primijenjena geologija (40940)
Cvetko Tešović, B.
1,0,0
45
(30P+15PK)
6 INFO
5.0 Seminarski rad (57447)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz biološke, geografske i geološke zaštite okoliša (73836)
Šulc, I.; Zanella, D.; Pikelj, K.; Radosavljević, I.
1,0,0
120
(120T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Demogeografija (44537)
Bašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Geografija Hrvatske (45113)
Njegač, D.
1,0,0
75
(45P+30S)
6 INFO
4.0 Geologija mineralnih ležišta (40945)
Balen, D.; Čobić, A.
1,0,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
4.0 Laboratorijska stručna praksa (83522)
0,0,0
60
(60L)
5, 6 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Ježić, M.
1,0,0
30
(15P+15PK)
6 INFO
5.0 Mikroskopska istraživanja minerala i stijena (40951)
Kurtanjek, D.
1,0,0
75
(30P+45PK)
6 INFO
6.0 Primijenjena paleontologija (46830)
Fio Firi, K.
1,0,0
75
(30P+15PK+30S)
6 INFO
3.0 Računalne statističke analize (213800)
Gašparović, S.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (45114)
Filipčić, A.
1,0,0
45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Rudna ležišta, utjecaj na okoliš (46825)
Čobić, A.; Fiket, Ž.
1,0,0
45
(30P+15PK)
6 INFO
4.0 Stručna praksa (213535)
Blažević, S.; Fajković, H.; Fio Firi, K.; Hudina, S.; Marčić, Z.; Vuk, R.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hidrologija (213796)
Čanjevac, I.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika 1 (253565)
Ilišević, D.; Muha, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća geologija (37624)
Moro, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Opća kemija (37623)
Đilović, I.
0,0,0
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Osnove biologije (37609)
Dražina, T.
0,0,0
75
(30P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Legislativa u zaštiti prirode (37635)
Fajković, H.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
4.0 Mobilna kartografija (213104)
Buzjak, N.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Onečišćenje atmosfere i globalno zagrijavanje (37629)
Bencetić Klaić, Z.; Medunić, G.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u meteorologiju (37630)
Belušić, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mineralogija (253566)
Tomašić, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Opća mikrobiologija (37613)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
7.0 Protista (37612)
Matoničkin Kepčija, R.; Gligora Udovič, M.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u anorgansku kemiju (37627)
Judaš, N.
0,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika (37632)
Paar, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (253567)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Opća paleontologija (37634)
Moro, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Sredozemlje (37631)
Fürst Bjeliš, B.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Invertebrata (40919)
Miliša, M.; Špoljar, M.
0,0,0
75
(30P+45PK)
3 INFO
4.0 Klimatologija (52342)
Filipčić, A.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Petrologija (40920)
Balen, D.; Kovačić, M.
1,0,0
60
(45P+15PK)
3 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (40929)
Balen, B.; Besendorfer, V.
1,0,0
75
(30P+45PK)
3 INFO
5.0 Temelji organske kemije (227704)
Škalamera, Đ.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kemijska analiza okoliša (166208)
Rončević, S.; Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (171762)
Maguire, I.; Hudina, S.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (185230)
Hudina, S.; Maguire, I.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Botanika (83782)
Liber, Z.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Dinamika atmosfere i mora (40926)
Orlić, M.; Telišman Prtenjak, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Geomorfologija (40927)
Faivre, S.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
4 INFO
4.0 Osnove fizikalne kemije (40921)
Požar, J.; Tomišić, V.
0,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
2.0 Terenska nastava (40928)
Balen, D.; Čanjevac, I.; Gligora Udovič, M.
1,0,0
120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Vertebrata (40923)
Zanella, D.
1,0,0
75
(30P+45PK)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (52343)
Orešić, D.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
3.0 Kulturna geografija (52344)
Slavuj Borčić, L.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije i genetičkog inženjerstva (227705)
Bauer, N.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
3.0 Prometna geografija (45109)
Jakovčić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija zaštite okoliša (40939)
Pikelj, K.
1,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Gospodarenje morem i zaštita (40935)
Kružić, P.
1,0,0
45
(45P)
5 INFO
5.0 Opća ekologija (256455)
Mihaljević, Z.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Statistika (40996)
Marušić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Zaštita prirode (45110)
Mustafić, P.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Znanstvena komunikacija (240561)
Miliša, M.
- 15
(15P)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biologija rakova (60248)
Gottstein, S.; Maguire, I.
1,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Biologija rakova (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172453)
Gottstein, S.; Maguire, I.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Genetika (40937)
Pavlica, M.; Zoldoš, V.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Geoekologija i zaštita okoliša (40946)
Buzjak, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Geografske osnove globalizacije (37636)
Lončar, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Laboratorijska stručna praksa (83522)
0,0,0
60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Osnove historijske geologije (46831)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213535)
Blažević, S.; Fajković, H.; Fio Firi, K.; Hudina, S.; Marčić, Z.; Vuk, R.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evolucija (83795)
Kovačević, G.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
6 INFO
6.0 Kartografske osnove GIS-a (73835)
Toskić, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
6 INFO
4.0 Primijenjena geologija (40940)
Cvetko Tešović, B.
1,0,0
45
(30P+15PK)
6 INFO
5.0 Seminarski rad (57447)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz biološke, geografske i geološke zaštite okoliša (73836)
Šulc, I.; Zanella, D.; Pikelj, K.; Radosavljević, I.
1,0,0
120
(120T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PZO - Izborni predmeti, 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Demogeografija (44537)
Bašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Geografija Hrvatske (45113)
Njegač, D.
1,0,0
75
(45P+30S)
6 INFO
4.0 Geologija mineralnih ležišta (40945)
Balen, D.; Čobić, A.
1,0,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
4.0 Laboratorijska stručna praksa (83522)
0,0,0
60
(60L)
5, 6 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Ježić, M.
1,0,0
30
(15P+15PK)
6 INFO
5.0 Mikroskopska istraživanja minerala i stijena (40951)
Kurtanjek, D.
1,0,0
75
(30P+45PK)
6 INFO
6.0 Primijenjena paleontologija (46830)
Fio Firi, K.
1,0,0
75
(30P+15PK+30S)
6 INFO
3.0 Računalne statističke analize (213800)
Gašparović, S.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (45114)
Filipčić, A.
1,0,0
45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Rudna ležišta, utjecaj na okoliš (46825)
Čobić, A.; Fiket, Ž.
1,0,0
45
(30P+15PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj