ETIČKO POVJERENSTVO PMF-a

 

Rad i djelovanje članova sveučilišne zajednice, prema primjenjivim propisima i općim aktima, treba biti u skladu s etičkim načelima i pravilima. Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje: Etičko povjerenstvo PMF-a) je tijelo čija je svrha promicanje i zaštita etičkih načela u nastavnoj, znanstvenoj odnosno umjetničkoj djelatnosti, stručnom radu, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, znanstvenika, suradnika i drugih zaposlenika, odnosno članova sveučilišne zajednice.


Ovlašteni podnositelj zahtjeva za davanje mišljenja Etičkog povjerenstva PMF-a je dekan PMF-a ili rektor Sveučilišta u Zagrebu, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog drugih tijela ili članova sveučilišne zajednice.


Etičko povjerenstvo PMF-a u svome radu postupa u skladu s odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.


Repozitorij