Matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elementarna matematika 1 (21504)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
90
(45P+45A)
1 INFO
8.0 Linearna algebra 1 (21501)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (21498)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
6.0 Programiranje 1 (36901)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna matematika 2 (21518)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 2 (21515)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
9.0 Matematička analiza 2 (21508)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
6.0 Programiranje 2 (36903)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni račun funkcija više varijabli (186318)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Diskretna matematika (36904)
Kamčev, N.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (24206)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
7.0 Vjerojatnost (36905)
Lubura Strunjak, S.; Planinić, H.
1,0,0
75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418)
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419) *
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Integrali funkcija više varijabli (186319)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
7.0 Numerička matematika (31427)
Bujanović, Z.; Ljulj, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
4 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (24207)
Igaly, G.
1,0,0
45
(15P+30A)
4 INFO
6.0 Teorija brojeva (92892)
Dujella, A.; Najman, F.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418) *
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419)
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebarske strukture (31425)
Kožić, S.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Obične diferencijalne jednadžbe (36910)
Marušić-Paloka, E.; Vrdoljak, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Teorija skupova (33145)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
7.0 Vektorski prostori (36911)
Adamović, D.; Perše, O.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802)
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kompleksna analiza (33083)
Mrazović, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
7.0 Metode matematičke fizike (36916)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
6.0 Mjera i integral (33220)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Statistika (97015)
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802) *
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elementarna matematika 1 (21504)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
90
(45P+45A)
1 INFO
8.0 Linearna algebra 1 (21501)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (21498)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
6.0 Programiranje 1 (36901)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna matematika 2 (21518)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 2 (21515)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
9.0 Matematička analiza 2 (21508)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
6.0 Programiranje 2 (36903)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni račun funkcija više varijabli (186318)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Diskretna matematika (36904)
Kamčev, N.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (24206)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
7.0 Vjerojatnost (36905)
Lubura Strunjak, S.; Planinić, H.
1,0,0
75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418)
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419) *
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Integrali funkcija više varijabli (186319)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
7.0 Numerička matematika (31427)
Bujanović, Z.; Ljulj, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
4 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (24207)
Igaly, G.
1,0,0
45
(15P+30A)
4 INFO
6.0 Teorija brojeva (92892)
Dujella, A.; Najman, F.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418) *
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419)
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebarske strukture (31425)
Kožić, S.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Obične diferencijalne jednadžbe (36910)
Marušić-Paloka, E.; Vrdoljak, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Teorija skupova (33145)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
7.0 Vektorski prostori (36911)
Adamović, D.; Perše, O.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802)
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kompleksna analiza (33083)
Mrazović, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
7.0 Metode matematičke fizike (36916)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
6.0 Mjera i integral (33220)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Statistika (97015)
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802) *
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj