AlpArray-CASE

Glavna svrha projekta Central Adriatic Seismic Experiment (hrv. Seizmički eksperiment u Srednjem Jadranu) u okviru međunarodne inicijative AlpArray jest istražiti seizmičnost, strukturu litosfere i gornjeg plašta te seizmotektoniku srednjeg i južnog dijela Jadranske mikroploče s najnovijim seizmološkim metodama.

U projektu AlpArray-CASE sudjeluju četiri institucije iz četiri zemlje: ETH Zürich (Department of Earth Sciences i Swiss Seismological Service) iz Švicarske, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Geofizički zavod Andrije Mohorovičića i Seizmološka služba Geofizičkog odsjeka) iz Hrvatske, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine te Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia i Centro Nazionale Terremoti iz Italije.

Cilje je stvoriti gustu mrežu kvalitetnih širokopojasnih seizmografa koju čine postojeće stalne i privremene seizmološke postaje kojima upravljaju sudionici projekta, te dodati privremene seizmološke postaje koje će raditi barem godinu i pol dana. Te nove privremene postaje financira ETH Zürich, a održavaju ih zajednički ETH Zürich i sudionici na čijem se području nalaze. U studenom 2016. godine postavljene su četiri postaje u Hrvatskoj (Vinovac – Marina, Vis, Orebić i Mljet) i četiri u BiH, dok je u prosincu 2016. godine u rad puštena postaja na Palagruži.

 

 

S Geofizičkog odsjeka PMF-a u projektu sudjeluju: doc. dr. sc. Josip Stipčević, doc. dr. sc. Iva Dasović, prof. dr. sc. Marijan Herak i Snježan Prevolnik, dipl. ing.

Za sve informacije možete se obratiti doc. dr. sc. Josipu Stipčeviću na e-adresu .

Službena stranica projekta dostupna je na poveznici.

 

Publikacije

Iva Dasović, Irene Molinari, Josip Stipčević, Vesna Šipka, Simone Salimbeni, Dejan Jarić, Snježan Prevolnik, Eduard Kissling, John Clinton, and Domenico Giardini, the AlpArray-CASE Working Group, the AlpArray-CASE Field Team (2017): The AlpArray-CASE project: temporary broadband seismic network deployment and characterization. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-13952, EGU General Assembly 2017.

Irene Molinari, Iva Dasović, Josip Stipčević, Vesna Šipka, Dejan Jarić, Edi Kissling, John Clinton, Simone Salimbeni, Snježan Prevolnik, Domenico Giardini, Stefan Wiemer, the AlpArray-CASE Field Team, the AlpArray-CASE Working Group (2018): Investigation of the Central Adriatic lithosphere structure with the AlpArray-CASE seismic experiment. Geofizika, DOI: 10.15233/gfz.2018.35.6.

Dasovic I., Molinari I., Stipcevic J., Sipka V., Kissling E., Clinton J., Salimbeni S., Prevolnik S., Giardini D., Wiemer S., AlpArray-CASE Field Team, AlpArray-CASE Working Group (2018): The AlpArray-CASE seismic experiment: Investigation of the Central Adriatic lithosphere structure. 36th General Assembly of the European Seismological Commission, 2–7 September, Valletta, Malta, S3-769.


Repozitorij

Repozitorij je prazan