Suradnici na projektu

 

Ime

Prezime

Titula

Ustanova

Država

Godina stjecanja doktorata znanosti

Marijan

Herak

Redoviti profesor u tr. zvanju

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

1991.

Bruno

Tomljenović

Redoviti profesor

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

2002.

Davorka

Herak

Redoviti profesor u tr. zvanju

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

1995.

Igor

Vlahović

Redoviti profesor u tr. zvanju

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

1999.

Snježana

Markušić

Docent

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

1997.

Josip

Stipčević

Viši asistent, dr.sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

2012.

Bojan

Matoš

Docent

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

2014.

Iva

Dasović

Poslijedoktorand, dr.sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

2015.

Ivo

Allegretti

mr.sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Ivica

Sović

mr.sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Ines

Ivančić

mr.sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Snježan

Prevolnik

dipl.ing. (D)

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Krešimir

Kuk

dipl.ing.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Tomislav

Fiket

dipl.ing. (D)

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

 

Navedeni su i doktorski studenti (D).