Geomagnetski opservatorij Lonjsko polje

Geomagnetski opservatoriji (GO) su mjesta gdje se neprekinuto vrše precizna mjerenja intenziteta i smjera Zemljinog magnetskog polja tijekom dugog niza godina, desetljeća, pa čak i stoljeća. Za potrebe  prikupljanja visoko kvalitetnih podataka, lokacija opservatorija mora biti „magnetski čista“, bez antropogenog šuma i magnetskih anomalija koje potječu od nehomogene distribucije feromagnetskih elemenata u Zemljinoj kori.  Danas, standardni GO vrši mjerenja s apsolutnom preciznošću boljom od 5 nT i rezolucijom boljom od 0.1 nT, s periodom uzorkovanja manjim od jedne minute.

Početkom prošlog desetljeća, na lokaciji Parka prirode Lonjsko polje uspostavljen je prvi i jedini GO na teritoriju Republike Hrvatske (Mandić i sur. 2016, Markušić i sur. 2012). Ova lokacija je izabrana iz razloga što je to područje bez magnetskih anomalija, s malim gradijentima polja, dovoljno je udaljena od civilizacijskog šuma, a buduća gradnja i urbanizacija je u potpunosti isključena. Instrumenti opservatorija su smješteni u nekoliko kućica izgrađenih od nemagnetičnih materijala. Čitav opservatorij se snabdijeva energijom dobivenom iz solarnih ćelija smještenih na krovu kontrolne/glavne kuće i to je jedini objekt u kojemu je dopušteno  imati manje količine feromagnetičnih materijala zbog udaljenosti 100-ak metara od ostalih objekata u kojima su smješteni magnetometri i njihovi senzori.

Zahvaljujući pažljivom odabiru lokacije (Verbanac i Vujić 2012, Vujnović i sur. 2004), GO Lonjskom polje je idealan da motrenje geomagnetskih pulsacija, te koncem 2012 godine postaje član europske mreže EMMA (European quasi-Meridional Magnetometer Array). Podaci Opservatorija u okviru EMMA mreže doprinose motrenju rezonancija geomagnetskih silnica (u gotovo realnom vremenu) iz kojih se mogu dobiti informacije o fizikalnim procesima u Zemljinoj magnetosferi (npr. Del Corpo i sur. 2019, Pezzopane i sur. 2019, Jorgensen i sur. 2017).

Nakon višegodišnjih visoko kvalitetnih mjerenja GO u Lonjskom polju, 2016. godine postaje punopravan član međunarodne asocijacije INTERMAGNET (www.intermagnet.org), organizacije koja promovira visoke standarde o kvaliteti i distribuciji geomagnetskih podataka. Ovime podaci hrvatskog Opservatorija doprinosie globalnom motrenju Zemljinog magnetskog polja (npr. Alken i sur. 2021, Finlay i sur. 2020, Chulliat i sur. 2020).

GO u Lonjskom polju radi pod okriljem Geofizičkog odsjeka PMF-a uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Lista referenci i neke od publikacija koje koriste podatke Opservatorija:

Alken, P., et al. (2021). International Geomagnetic Reference Field: the thirteenth generation. Earth, Planets and Space, 73, 49. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01288-x
Barrois, O., Hammer, M.D., Finlay, C.C., Martin Y., Gillet, N. (2018). Assimilation of ground and satellite magnetic measurements: inference of core surface magnetic and velocity field changes. Geophysical Journal International, 215, 1. https://doi.org/10.1093/gji/ggy297
Brkić, M., Pavasović, M., Varga, M., Grgić, M. (2018). 2nd Geomagnetic Information Renewal Cycle in the Republic of Croatia – First Results, KiG 17, 30. https://doi.org/10.32909/kg.17.30.1
Brkić, M. (2019). Monitoring geomagnetic information in the territory of Croatia. Geofizika, 36, 1. https://doi.org/10.15233/gfz.2019.36.3
Brkić, M., Varga, M., Grgić, M., Radović, N.,  Bašić, T. (2020). Model radnog popravka kompasa za 2020. godinu. Strategos, 4, 1.
Chulliat, A., Brown, W., Alken, P., Beggan, C., Nair, M., Cox, G., Woods, A., Macmillan, S., Meyer, B., Paniccia, M. (2020). The US/UK World Magnetic Model for 2020-2025: Technical Report. National Centers for Environmental Information, https://doi.org/10.25923/ytk1-yx35
Del Corpo, A., Vellante, M.,Heilig, B., Pietropaolo, E., Reda, J., Lichtenberger, J. (2019). Observing the cold plasma in the Earth's magnetosphere with the EMMA network. Annals of Geophysics, 62, 4, GM447, https://doi.org/10.4401/ag-7751
Finlay, C.C., Kloss, C., Olsen, N., Hammer, M. and Toeffner-Clausen, L. (2019). DTU Candidate models for IGRF-13. Technical Note submitted to IGRF-13 task force, 1st October 2019.
 
Finlay, C. C., Kloss, C., Olsen, N., Hammer, M. D., Toffner‑Clausen, L., Grayver, A., Kuvshinov, A. (2020). The CHAOS‑7 geomagnetic field model and observed changes in the South Atlantic Anomaly. Earth, Planets and Space, 72, 156. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01252-9
Jorgensen, A. M., Heilig, B., Vellante, M., Lichtenberger, Reda, J., Valach, F., Mandic, I. (2017). Comparing the Dynamic Global Core Plasma Model with ground-based plasma mass density observations, Journal of Geophysical Research: Space Physics, 122, 7997–8013. https://doi.org/10.1002/2016JA023229
Kloss, C., Finlay, C. C. (2019). Time-dependent low-latitude core flow and geomagnetic field acceleration pulses. Geophysical Journal International, 217, 1. https://doi.org/10.1093/gji/ggy545
Mandić, I., Vujić, E., Heilig, B., Pelajić, I., Herak, D. (2016). Recent efforts toward the establishment of the Lonjsko Polje geomagnetic observatory, Acta Geophys. 64, 5, 1311-1339. https://doi.org/10.1515/acgeo-2016-0051  
Markušić, S., Herak, D., Mandić, I. (2012). Prvi Hrvatski geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju. KiG, 11, 18.
Takahashi, K., and Heilig, B. (2019). L Versus time structures of dayside magnetic pulsations detected by the European quasi-Meridional Magnetometer Array. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124, 6566–6584. https://doi.org/10.1029/2019JA026796
Takahashi, K., Hartinger, M. D., Vellante, M., Heilig, B., Lysak, R. L., Lee, D.-H., Smith, C. W. (2018). Roles of flow braking, plasmaspheric virtual resonances, and ionospheric currents in producing ground Pi2 pulsations. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 123, 9187–9203. https://doi.org/10.1029/2018JA025664
Pavlovčič-Prešeren, P., Čop, R., Kuhar, M. (2020). The Use of Geomagnetic Measurements to Study Local Tectonics: Case for the NE Part of the Adria-Eurasia Collisional Zone. Open Journal of Earthquake Research, 9, 83-99. https://doi.org/10.4236/ojer.2020.92006
Pavon‑Carrasco, F. J., Marsal, S., Torta, J. M., Catalán, M., Martin‑Hernandez, F., Tordesillas, J. M. (2020). Bootstrapping Swarm and observatory data to generate candidates for the DGRF and IGRF‑13. Earth, Planets and Space, 72, 152. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01198-y
Pezzopane, M., Del Corpo, A., Piersanti, M., Cesaroni, C., Pignalberi, A., Di Matteo, S., Spogli, L., Vellante, M., Heilig, B. (2019). On some features characterizing the plasmasphere–magnetosphere–ionosphere system during the geomagnetic storm of 27 May 2017. Earth, Planets and Space, 71, 77. https://doi.org/10.1186/s40623-019-1056-0
Ropp, G., Lesur, V., Baerenzung, J., Holschneider, M. (2020). Sequential modelling of the Earth’s core magnetic field. Earth, Planets and Space, 72, 153. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01230-1
Pezzopane, M., Del Corpo, A., Piersanti, M., Cesaroni, C., Pignalberi, A., Di Matteo, S., Spogli, L., Vellante, M., Heilig, B. (2019). On some features characterizing the plasmasphere–magnetosphere–ionosphere system during the geomagnetic storm of 27 May 2017. Earth, Planets and Space, 71, 77. https://doi.org/10.1186/s40623-019-1056-0
Sabaka, T. J., Toffner‑Clausen, L., Olsen, N., Finlay, C. C. (2020). CM6: a comprehensive geomagnetic field model derived from both CHAMP and Swarm satellite observations. Earth, Planets and Space, 72, 80. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01210-5
Verbanac, G. and Vujić, E. (2012). Determination of the Croatian geomagnetic observatory location, Acta Geophys., 60, 2, 337-356. https://doi.org/10.2478/s11600-012-0001-4
Vujnović, V., Verbanac, G., Orešković, J. Marki, A. Marić, K., Lisac, I., Ivandić, M. (2004), Results of the preliminary geomagnetic field strength measurement in the northern part of middle Croatia, Geofizika 21, 1-13.
Wardinski, I., Saturnino, D., Amit, H., Chambodut, A., Langlais, B., Mandea, M., Thébault, E. (2020). Geomagnetic core field models and secular variation forecasts for the 13th International Geomagnetic Reference Field (IGRF‑13). Earth, Planets and Space, 72, 155. https://doi.org/10.1186/s40623-020-01254-7

 

 

INSTRUMENTI:

U Opservatoriju varijacije Zemljinog magnetskog polja kontinuirano se bilježe vektorskim magnetometrima: DIDD (Gem Systems, Kanada), LEMI-018 i LEMI-035 (Lviv Centre of Institute for Space Research, Ukrajina). Tjedna apsolutna motrenja vrše se magnetometrima DIM (Mingeo, Mađarska) i GSM-19 (Gem Systems, Kanada), te se koriste za kontrolu i kalibraciju digitalnih vektorskih magnetometara.     

Vektorski DIDD magnetometar Vektorski magnetometar LEMI-018

 

 

 

Vektorski magnetometar LEMI-035

Senzor Elektonika i akvizicijski sustav

 

Skalarni magnetometar GSM-19F DIM (Deklinacijsko-inklinacijski Magnetometar)

 

Skalarni magnetometar GSM-19


Obavijesti


Dana 29. prosinca 2020. godine u Geomagnetskom opservatoriju Lonjsko polje zabilježeno je podrhtavanje tla uzrokovano razornim potresom koji se dogodio u 11 sati i 19 minuta (po UTC) s epicentrom u blizini Petrinje. Prema informacijama Seizmološke službe RH magnituda potresa iznosila je 6,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII-IX stupnja EMS ljestvice. Na slici iznad prikazan je zapis magnetometra LEMI-018 u periodu od 11:00  do 12:00 UTC. U registriranim komponentama magnetskog polja vidljive su perturbacije uzrokovane nailaskom  seizmičkih valova koji su se osjetili diljem Hrvatske.
Prema preliminarnim informacijama nema značajnijih oštećenja na objektima i instrumentariju Opservatorija.

Napomena: Prikazani podaci NISU službeni seizmološki podaci i ne mogu se dovoditi u nikakvu vezu sa službenim izvješćima vezanim za Potres.

Autor: Igor Mandić
Autor: Igor Mandić

Repozitorij

Repozitorij je prazan