O PROJEKTU VITCLIC

Kratki opis Projekta

Hrvatska se nalazi u osjetljivom području Europe, kao zona prijelaza između Centralne Europe i Sredozemlja, u kojem je trend porasta srednje godišnje temperature zraka prisutan na području cijele Hrvatske. Također se opaža i velika varijabilnost u mjerenoj ekstremnoj oborini od izrazitih suša do velikih poplava. Brojna klimatološka istraživanja koja se provode regionalnim klimatskim modelima pokazuju da će se ekstremne vrijednosti temperature i oborine iznad Europe intenzivirati u budućoj klimi. Spomenute promjene temperature i oborine (a onda često i duboke konvekcije) imaju velik utjecaj na vinogradarstvo (i voćarstvo), odnosno na njihove fenološke karakteristike, s obzirom da od svih živih organizama biljke prve reagiraju na promjenu prizemne temperature. Promjena temperature uslijed klimatskih promjena utjecat će: (i) različito na razvojne faze vinove loze u pojedinim vinorodnim područjima diljem Hrvatske (tj. njihove fenološke karakteristike) te (ii) različito na različite sorte. Istovremeno povećanje temperature mijenja raspodjelu konvektivne aktivnosti (oluje) time i pojavu tuče koje su procijenjene kao drugi najveći uzrok materijalnih šteta u Hrvatskoj. Ujedno je uočen i trend povećanja prosječnog trajanja padanja tuče na temelju postojećih mjerenja dobivenih u kopnenom dijelu Hrvatske.

Zbog navedenog projekt ima nekoliko ciljeva. Na temelju dosadašnjih meteoroloških podataka i arhivske građe analizirat će se sadašnje stanje te uspostaviti sustav praćenja ključnih fenoloških faza vinove loze uslijed klimatskih promjena. Namjera je povezati dozrijevanje i kakvoću grožđa s agroklimatskim indeksima te odrediti povezanost parametara tuče sa stupnjem oštećenja vinove loze. Svrha je također omogućiti podrobniju agronomsku i gospodarsku evaluaciju hrvatskih autohtonih sorata vinove loze u sadašnjoj i budućoj klimi. Ujedno će se odrediti (pomoću agroklimatskih indeksa) promjene u budućoj klimi odnosno dat će se procjena povećanja ili smanjenja određenog tipa vremena u budućoj klimi koji pogoduju razvoju tuče u Hrvatskoj. Pri tome će se ispitivati uspješnost pojedinih ampelotehničkih mjera kako bi se bolje procijenila učinkovitost zahvata u cilju adaptacije vinogradarske tehnologije na klimatske promjene.

Ciljevi Projekta

Glavni cilj: Analiza sadašnjeg stanja u vinogradarstvu te procjena i donošenje preporuka određenih mjera u cilju adaptacije na klimatske promjene.

Specifični ciljevi:

  1. Analiza sadašnjeg stanja u vinogradarstvu; fokus na promjenama datuma berbe i osnovnih parametara kvalitete grožđa i vina.
  2. Određivanje veze između klimatskih i fenoloških podataka za prošlu, sadašnju i buduću klimu na temelju agroklimatskih indeksa.
  3. Uspostava sustava praćenja fenoloških faza u referentnim vinogradima. Evaluacija hrvatskih autohtonih vrsta s obzirom na njihovu mogućnost prilagodbe opaženim klimatskim promjenama.
  4. Izrada prostorno-vremenskih karakteristika tuče u Istri i njezinu usporedbu s postojećim mjerenjima u nizinskoj Hrvatskoj. Određivanje tipova vremena za tuču.
  5. Analiza ekonomskih i financijskih aspekata proizvodnje vina i grožđa te meteoroloških usluga

Ukupna vrijednost financiranja Projekta: 1.690.050,00 kuna

Projekt financira:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preko Hrvatske zaklade za znanost.

Razdoblje provedbe Projekta: od 3. travnja 2017. do 2. travnja 2019.

Kontakt osobe: 

Dr. sc. Antun Marki, viši predavač   Doc. dr.sc. Maja Telišman Prtenjak

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan