O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Josip Požar

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 230
Telefon:+385 1 4606 133
Telefon kućni:6133
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirao 2005. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao 2013. s disertacijom Termodinamika nastajanja polielektrolitnih kompleksa i protonacije polielektrolita pod vodstvom prof. dr sc. Davora Kovačevića. Od 2005. godine zaposlen na Zavodu za fizikalna kemiju Kemijskog odsjeka kao asistent, od 2012. kao viši asistent, od 2014. kao docent, a d 2020 kao izvanredni profesor. Nositelj je kolegijâ: Fizikalna kemija 1 (integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije), kemijska termodinamika (diplomski studij kemije), Brzina i ravnoteža (diplomski studij kemije, smjer nastavnički), Struktura i dinamika (diplomski studij kemije, smjer nastavnički), Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (poslijediplomski studij kemije)

Sumentor je jedne doktorske disertacije, dva diplomska rada i dva završnog rada. Bavi se termodinamičkim istraživanjima koordinacijskih reakcija različitih liganada s ionima i neutralnim kemijskim vrstama te termodinamičkim i kinetičkim istraživanjima reakcija polielektrolita u otopinama  (specifično vezivanja protuiona, protonacijske ravnoteže polikiselina, reakcije suprotno nabijenih polielektrolita). Istraživanja u području supramolekulske kemije najvećim su djelom usmjerena na proučavanje utjecaja otapala na termodinamičke veličine reakcija kompleksiranja te povezanosti kompleksacijskih svojstava makrocikličkih liganada s njihovom strukturom. Autor je 23 znanstvena rada u časopisima koje citiraju baze WoS i Scopus, 2 stručna rada te preko pedeset priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Voditelj je  infrastrukturnog projekt Centar izvrsnosti u kemiji Kemijskog odsjeka PMF-a (suvoditelji: dr. sc. Ivana Biljan i dr. sc. Mirta Rubčić) te dva stručna projekta. Član je Hrvatskoga kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. Leko, Katarina; Hanževački, Marko;  Brkljača, Zlatko;  Pičuljan,  Katarina; Ribić, Rosana; Požar, Josip,

Solvophobically Driven Complexation of Adamantyl Mannoside with β–Cyclodextrin in Water and Structured Organic Solvents,

Chemistry- A European Journal, 26 (2020), 23; 5208-5219.

 

2.Požar, Josip; Nikšić-Franjić, Ivana; Cvetnić, Marija; Leko, Katarina; Cindro, Nikola; Pičuljan, Katarina; Borilović, Ivana; Frkanec, Leo; Tomišić Vladislav,
Solvation Effect on Complexation of Alkali Metal Cations by a Calix[4]arene Ketone Derivative,

The journal of physical chemistry. B, 121 (2017), 36; 8539-8550.

 

3.Kremer, Tomislav; Kovačević, Davor; Salopek, Jasmina; Požar, Josip,
Conditions Leading to Polyelectrolyte Complex Overcharging in Solution: Complexation of Poly(acrylate) Anion with Poly(allylammonium) Cation,

Macromolecules, 49 (2016), 22; 8672-8685.

 

4.J. Požar,  D. Kovačević,

Complexation between polyallylammonium cation and polystyrenesulfonate anion ; the effect of ionic strength and electrolyte type,

 Soft matter, 10 (2014); 6530-6545.

 

5.  K. Bohinc, D. Kovačević and J. Požar,

Protonation equilibrium of the poly(allylammonium) cation,

Phys. Chem. Chem. Phys, 15 (2013) 7210-7219. 

 

Izabrani projekti

 

2018.- Voditelj  infrastrukturnog projekt Centar izvrsnosti u kemiji Kemijskog odsjeka PMF-a (suvoditelji: dr. sc. Ivana Biljan i dr. sc. Mirta Rubčić). 

 

2021.–2025.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:

 Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita

 (voditelj: prof. dr. sc. T. Begović)

 

2020.–2024.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:

 Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini;

 (voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)

 

2015.–2019.

Istraživač na projektu  Hrvatske zaklade za znanost:

 Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita;

 (voditelj: prof. dr. sc. Tajana Preočanin)

 

2014. – 2016.

Istraživač  i financijski menadžer projekta Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske:

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova;

 (voditelj: prof. dr. sc. P. Novak)

 

2017.–voditelj stručnog projekta Karakterizacija derivata aktivnih tvari 

2019.– voditelj stručnog projekta Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari 

 

Povijest zaposlenja

2020. -izvanredni profesor

2014.– 2020. docent

2012.–2014. viši asistent

2006.–2012. – asistent

2006.– znanstveni novak u Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu