15.12.2021. potpisan je sporazum o suradnji između PMF-a i Oak Ridge National Laboratory (ORNL), SAD, koji formalno regulira odnose dviju institucija i omogućava zaposlenicima PMF-a rad na korisničkim instrumentima i postrojenjima u sklopu ORNL. Oak Ridge je trenutno najveći laboratorij za neutronska istraživanja na svijetu, čija dva neutronska izvora - Spallation Neutron Source (SNS) i High Flux Isotope Reactor (HFIR) - pružaju širok spektar mogućnosti za eksperimente u fizici, kemiji i biologiji. Više detalja o dostupnim instrumentima i proceduri odobravanja korisničkih eksperimenata može se pronaći na https://neutrons.ornl.gov/.            

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti