NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

 

 

 

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.

 

 

 


Došli smo do samog kraja u četiri najveća sporta u UniSport ZG sustavu natjecanja. U subotu 5.5. i nedjelju 6.5. središte sporta postaje sportska dvorana Martinovka.

Na rasporedu su finala u futsalu, košarci, rukometu i odbojci.

5.5. subota:
14:30 3.mj M rukomet Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - VERN
16:00 finale M rukomet FER - Hrvatsko vojno učilište
17:30 3.mj futsal M Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb - Grafički fakultet
18:30 finale Ž futsal Ekonomski fakultet Zagreb - Kinezioloski Fakultet
20:00 finale M futsal Edward Bernays Visoka škola - FER

6.5 nedjelja
09:00 3.mj Ž rukomet Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - Građevinski fakultet
10:00 finale Ž rukomet Ekonomski fakultet - Kinezioloski Fakultet
11:30 3.mj M odbojka Kinezioloski Fakultet - Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
13:00 3.mj Ž odbojka Kinezioloski Fakultet - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14:30 finale Ž odbojka Ekonomski fakultet - Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
16:30 finale M odbojka Tehničko veleučilište - FFZG
18:30 finale Ž kosarka FFZG - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

20:00 finale M kosarka VERN - FER

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti