NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.


 

Adresa: Sportska dvorana, Kačićeva 23, Zagreb

 

ZA STUDENTE  1. GODINE svih odsjeka PMF-a

Uvodna predavanja biti će:

 

PONEDJELJAK

02.10. 2023.

ČETVRTAK

05. 10. 2023.

od 08:00 do 09:00 sati

od 08:00 do 09:00 sati

od 09:00 do 10:00 sati

od 09:00 do 10:00 sati

od 10:00 do 11:00 sati

od 10:00 do 11:00 sati

od 11:00 do 12:00 sati

od 11:00 do 12:00 sati

 

ZA STUDENTE  2.  GODINE

 

nastava počinje u ponedjeljak 09.10. i u četvrtak 12. 10.2023. u istim terminima (u sportskoj  opremi)

 

STUDENTI SPORTAŠI

 

Molimo studente/ice koji se žele natjecati da se jave nastavnicima.

 

 

 

Nastavnici:      

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred.,  prof.

ksenija.fuckar.reichel@biol.pmf.hr

 

Jure Vulić, v. pred., prof.

jvulic@net.hr

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti