Repozitorij

Na oštećenja nastala na nekoj lokaciji osim magnitude potresa i epicentralne udaljenosti, znatan utjecaj imaju lokalni uvjeti tla, pri čemu dolazi do amplifikacije (ili de-amplifikacije) zbog promjena značajki upadnog seizmičkoga gibanja (amplituda, frekvencija, duljina trajanja) od osnovne stijene do površine tla. Naravno, dinamička svojstva i konstrukcija građevine još uvijek igraju najvažniju ulogu!

Pročitajte na poveznici:

Dr, sc. Davor Stanko: PROCJENA AMPLIFIKACIJE POTRESNOGA GIBANJA
UTJECAJ LOKALNIH UVJETA TLA (pdf)

 

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan