Broj posjeta:
15447

Pripremljen je ekonomski profil vinogradarstva i vinarstva Hrvatske. Rad sadrži osnovne ekonomske pokazatelje za djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na nacionalnoj i županijskoj razini. Kako bi se dobila što iscrpnija slika za vinogradarstvo i vinarstvo analizirana je djelatnost uzgoja grožđa i djelatnost proizvodnje vina od grožđa i to sljedeći podaci: zaposlenost, prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom, te obilježja poslovne djelatnosti vodećih proizvođači grožđa i vina u Hrvatskoj (ukupni prihodi, dobit, profitabilnost, i drugi podaci dostupni iz baze Poslovna Hrvatska). Pored ekonomskih pokazatelja analizirali su se i fizički pokazatelji vinarstva i vinogradarstva u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na NUTS-2 (Kontinentalna i Jadranska Hrvatska) i NUTS-3 razini (županije). Ujedno je strukturirana i radna verzija upitnika za procjenu šteta kod elementarnih nepogoda.

Autor: Antun Marki
Popis obavijesti

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan