Objavljen je novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103), za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022. 


Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-strucne-prakse-program-ka103-za-razdoblje-od-0905-do-30092022/  
 

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 9.5.2022.- 1.8.2022. 


Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2022.

Krajnji rok za online prijave je 31.3.2022. u 12h (podne) odnosno ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).


Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 31.3.2022. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).


Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti