Erasmus+ stručna praksa, 1. krug...

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023./24.

Cjelokupni tekst natječaja dostupan je na poveznici 1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2023./24. (kliknuti na tekst).

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 11.9.2023.- 4.3.2024. 

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024. 

Krajnji rok za online prijave je 29.9.2023. u 12h (podne) - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska. 

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.9.2023. do kraja dana - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska. 

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava. 

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti