Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 25. 2. 2022. godine, te u Universitasu od dana 28. 2. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu “Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa,makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini”, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 25. 2. 2022. godine, te u Universitasu od dana 28. 2. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu “Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini”, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica Marija Bučar.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti