NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.


TJELESNA  I  ZDRAVSTVENA  KULTURA

 

 PJEŠAČKE TURE - Park Maksimir

 

                         ljetni semestar 2021./2022.

 

 

 

02. 04. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

 

09. 04. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

 

07. 05. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

 

14. 05. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

 

21. 05. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

                    

28. 05. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

 

04. 06. 2022.  subota PARK MAKSIMIR

                       sastanak na glavnom ulaz u 9.30 sati

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti