NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.


Na satovima tjelesne i zdravstvene kulture studenti biraju kojom kineziološkom aktivnošću će se baviti u semestru od ponuđenih, a slijedeći semestar tu kineziološku aktivnost mogu zamijeniti nekom drugom.

 

OSNOVNI SPORTOVI

dvorana - Kačićeva 23, Zagreb

SPORTOVI UZ PARTICIPACIJU STUDENATA

ODBOJKA

VESLANJE - PMF

KOŠARKA

SQUASH

GRUPNI FITNES PROGRAMI

BOWLING

-      AEROBIC

BICIKLIZAM

-      PLESOVI

LACROSSE

-      PILATES

SKIJANJE

-      MOBILITY

 

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

 

PJEŠAČKE TURE –  PARK “MAKSIMIR”

 

 

Obvezna sportska oprema: čiste tenisice, majica po izboru.  

 

 

Predmetni nastavnici:

 

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

ksenija.fuckar.reichel@biol.pmf.hr

xenia_f@yahoo.com

Jure Vulić,  v. pred., prof.

jvulic@net.hr

 

 

Uvjeti za potpis

Tijekom jednog semestra potrebno je odraditi 12 termina kontinuirano na izabranom sportu u  Sportskoj dvorani  Kačičeva 23, Zagreb ili 8 termina na pješačkim turama u  Parku “Maksimiru” ili 20 termina na veslanju. Potpis se dobiva na osnovu odrađenih termina na kraju semestra. 

 

Studenti sa zdravstvenim poteškoćama i invalidi   

Na osnovu zdravstvenog stanja i sposobnosti, u suradnji s liječnikom, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje program za svakog studenta posebno. 

Potrebno je donijeti fotokopiranu liječničku dokumentaciju ne stariju od godinu dana do 31. listopada 2023. godine. U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba i liječnikom zaduženim za naš fakultet, studenti se uključuju u posebne programe korektivne gimnastike ili se oslobađaju od nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

 

Studenti sportaši    

Studenti koji se žele natjecati za fakultet javljaju se nastavnicima u vezi treninga i natjecanja. 

Studenti sportaši I i II savezne lige, te sportaši koji imaju kategorizaciju HOO su oslobođeni nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a natjeću se za Fakultet na Sveučilišnom prvenstvu.

Potrebno je donijeti ovjerenu člansku iskaznicu kluba do 31. listopada 2023. godine.

 

KONZULTACIJE: PONEDJELJKOM, SD Kačićeva 23, Zagreb, u vrijeme od 11.00 do 12.00 sati.

 

Predmetni nastavnici

 

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

ksenija.fuckar.reichel@biol.pmf.hr

xenia_f@yahoo.com

Jure Vulić,  v. pred., prof.

jvulic@net.hr

 

2023.2024. TZK RASPORED-dvorana Kačićeva 23

 

 

VESLANJE

Veslačka sekcija PMF-a, treninzi 3 puta tjedno

Voditeljica: Ela Žuvanić kontaktirati: 099 851 5809

Lokacija: VK Trešnjevka

 

SQUASH

Nastava 1 sat  tjedno u manjim grupama uz stručno vodstvo.

Reketi i loptice osigurani.

Potrebno je imati sportsku odjeću i čistu obuću.

Cijena: 45 eura za cijeli semestar

Radi dogovora oko termina molimo kontaktirati: Vedran Švonja, tel/wapp 098 462759, e mail: vsvonja@gmail.com

Lokacija: FirstFitness&SQUASHtower, Zavrtnica 17, www.firstfitness.hr

 

BOWLING

Nastava 1 sat tjedno u manjim grupama uz stručno vodstvo.

Cijena: 40 eura za  cijeli semestar

Radi dogovora oko termina molimo kontaktirati: Dario Košutić, tel/wapp 091 2400033, e mail: voditelj@bowlingclub.hr

Lokacija: Bowling club, Ulica Florijana Andrašeca 14, www.bowlingclub.hr

 

LACROSSE kluba Zagreb Bulldogs

Treninzi 2 sata tjedno

Radi dogovore oko termina molimo kontaktirati: Bruno Srezović Bijelić, mob: 098 1396225

BICIKLIZAM

Biciklistička sekcija KSET-a , student FER-a

Voditelj Luka Putrić, kontaktirati: E: luka.putric@kset.org
M: +385/91/919 /1456   

Facebook i Instagram profil sekcije:
https://www.facebook.com/bicikl.kset
https://www.instagram.com/bike.kset/

Profili kluba:
https://www.instagram.com/klubkset/
https://www.facebook.com/KSETZg

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti