NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.


Poštovane studentice i studenti,

 

molimo vas da ispunite anketu za potrebe organiziranja nastave iz Kineziološke kulture/Tjelesne i zdravstvene kulture i sportskih natjecanja na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i Prirodoslovno-matematičnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Anketa se odnosi na stavove i vašu osobnu procjenu informiranosti iz kineziologije, nutricionizma, zdravog načina života i općenito brige o zdravlju.

Anketa je anonimna, odgovori svakog sudionika tretiraju se povjerljivo i u skladu s istraživačkom etikom, a rezultati se analiziraju i prezentiraju na razini skupine.
Lijepo vas molimo da korektno i što točnije odgovorite na sva postavljena pitanja.

Izrazi koji su napisani u muškom gramatičkom obliku koriste se kao neutralni i odnose se na ženski i muški spol.

 

ANKETA se nalazi na poveznici

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5yFIgW5090ul52z7Cg0F7BHHFIO3wWpFrtjTrQ-arRZUQlZCNUNVRzA0RFNST1NDTktIWEZFUkRUTi4u


        
Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!                   
©   Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., PMF
©   Natalija Špehar, v. pred., TVZ

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti