Popis znanstvenih projekata Zavoda za mikrobiologiju

  Naziv projekta Voditelj projekta Trajanje projekta Izvor financiranja
1.  Molekularna varijabilnost biljnih patogena Mladen Krajačić 2007.-2013. MZOŠ
2.  Biološka kontrola biljnih bolesti Mirna Čurković Perica 2007.-2013. MZOŠ
3.  Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama Jasna Hrenović 2007.-2013. MZOŠ
4. Ekologija i genomika okolišnih patogena Jasna Hrenović 2014.-2015. SuZ
5. Molekularna ekologija patogenih mikroba Jasna Hrenović 2015.-2016. SuZ
6. Raznolikost i interakcije kestena, patogene gljive koja izaziva rak kestena i virusa koji inficira gljivu: učinak na oporavak kestena Mirna Ćurković Perica 2014.-2017. HRZZ
7. Komparativna i funkcionalna genomika fitoplazmi - emergentnih biljnih patogena u Hrvatskoj Martina Šeruga Musić 2015.-2018. HRZZ
8.

Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii

Jasna Hrenović 2015.-2019. HRZZ
9. Strategije patogenosti fitoplazmi: efektori, faktori virulencije i pokretni genetički elementi Martina Šeruga Musić 2020.-2024. HRZZ
10. Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena Dijana Škorić 2020.-2023. HRZZ