Diseminacija

Na skupu Genetika i evolucija održanog 14.03.2015. održano je predavanje pod naslovom: Biološka kontrola virusima: primjer primjene virusa Cryphonectria hypovirus 1 u kontroli raka kore kestena. 

Sadržaj predavanja
Mirna Ćurković Perica

Biološka kontrola je suzbijanje rasta i razvoja, te brojnosti populacija organizama koji su čovjeku na bilo koji način štetni. U tu svrhu koriste se prirodni neprijatelji štetnih organizama – predatori, parazitoidi ili patogeni. Virusi su u više navrata korišteni kao oruđe biološke kontrole: Myxoma virus poslužio je za suzbijanje brojnosti zečeva u Australiji, virusi koji pripadaju porodici Baculoviridae su korišteni za suzbijanje brojnosti gusjenica, dok se Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1), pripadnik porodice Hypoviridae, koristi za suzbijanje opasne fitopatogene gljive Cryphonectria parasitica, koja izaziva rak kore pitomoga kestena. Ova gljiva mješinarka unesena je u Europu i Ameriku iz istočne Azije. Uzrokovala je sušenje četiri milijarde stabala Američkog pitomog kestena, dok je u Europi propadanje Europskog pitomog kestena spriječeno širenjem virusa CHV1. CHV1 je vrlo neobičan jer za razliku od ostalih virusa, ne posjeduje proteinski omotač – kapsidu, već samo golu dvolančanu RNA. Ovaj virus smanjuje virulentnost gljive i sposobnosti njezinog razmnožavanja. Dok nezaražene, virulentne gljive izazivaju agresivni rak kore, prodiru kroz koru do kambija i dovode do sušenja stabala, hipovirulente gljive (one zaražene virusom) su toliko oslabljene, da se zaražena stabla mogu oporaviti. Uspješnost širenja virusa CHV1 uvjetovana je genskom raznolikošću gljive, a genska raznolikost virusa utječe na nivo hipovirulentnosti koju u gljive izaziva svaki pojedini soj ovog virusa. Na oporavak kestena osim populacijske strukture patogene gljive i agensa biološke kontrole-virusa, utječe i genotip kestena što čini ovu trilateralnu interakciju vrlo zanimljivom.

Znanstveni krugovi (20/11/2015) 

Marin Jezić predstavio je znanstveni rad na projektu HRZZ: saznanja o raku kore kestena i mogućnostima biološke kontrole

Dan i noć na PMF-u: Noć biologije (15/04/2016)

Predstavljen znanstveni rad na projektu HRZZ: Izložba o patogenim gljivama na modelu C. parasitica

1. Nuskern, Lucija; Tkalec, Mirta; Ježić, Marin; Katanić, Zorana; Krstin, Ljljana; Ćurković-Perica, Mirna. Genotype by genotype dependence of hypovirus-induced stress in chestnut blight fungus Cryphonectria parasitica // 36th New Phytologist Symposium, Cell biology at the plant-microbe interface, Programme, abstracts and participants. 2015. 55-55 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 

2. Ježić, Marin; Idžojtić, Marilena; Tkalec, Mirta; Nuskern, Lucija; Poljak, Igor; Katanić, Zorana; Vuković, Rosemary; Krstin, Ljiljana; Ćurković-Perica, Mirna. Naturally occurring hypovirulence is necessary for the survival of the chestnut // 6th Balkan Botanical Congress, Book of Abstracts / Bogdanovic, Sandro ; Jogan, Nejc (ur.). Zagreb : Correctus media d.o.o., Zagreb, 2015. 27-27 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 

3. Nuskern, Lucija; Katanić, Zorana; Krstin, Ljiljana; Ježić, Marin; Ćurković-Perica, Mirna. Persistence of Cryphonectria hypovirus 1 in Cryphonectria parasitica might be affected by the transfer between the different vegetative compatibility types of the host // Zbornik sažetaka (Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem) / Klobučar, Goran ; Kopjar, Nevenka ; Gligora Udovič, Marija ; Lukša, Žaklin ; Jelić, Dušan (ur.). Zagreb : Hrvatsko biološko društvo, 2015. 129-130 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).

4. Krstin, Ljiljana; Ježić, Marin; Katanić, Zorana; Poljak, Igor; Idžojtić, Marilena, Ćurković-Perica, Mirna. Different response of European chestnut to the hypovirus-infected Cryphonectria parasitica isolates// From Molecules to the Field, Botanikertagung 2015, Conference Book / Beate Seeliger (ur.). München: Technische Universität München, 2015. 93-93 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 

5. Mlinarec, Jelena; Ježić, Marin; Vuković, Rosemary; Katanić, Zorana; Krstin, Ljiljana; Nuskern, Lucija; Igor Poljak; Idžojtić, Marilena, Tkalec, Mirta; Ćurković-Perica, Mirna. Multilocus PCR assays reveal vegetative incompatibility gene profiles of Cryphonectria parasitica in Europe. 6th Croatian Congress of Microbiology, Book of Abstracts / Antolović, Roberto (ur.) Zagreb: Croatian Micribiological Society, Zagreb, 2016. 49-49 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822619