Alge

Istraživačka skupina za algologiju udružila je pojedince koji se bave sistematikom i ekologijom fotosintetskih (miksotrofnih) mikroorganizama u moru i u kopnenim vodama. Time je postignuta učinkovitija suradnja na zajedničkim znanstvenim zadacima te djelotvornija uporaba postojeće opreme. Posljednjih su godina uvedene suvremene mikrobiološke tehnike u istraživanju ekoloških procesa na mikrobnoj razini u prirodnim trofičkim gradijentima u moru i u krškim vodama što je uvelike unaprijedilo eksperimentalnu provjeru istraživanja. Istraživanja su temeljena na interdisciplinarnoj domaćoj i međunarodnoj suradnji. Znanstveni novaci redovito se usavršavaju i na stranim sveučilištima i institutima što znatno doprinosi prijenosu modernih mikrobioloških tehnika i novim spoznajama u području algologije.

Aktivnosti istraživačke skupine uključuju:
  • organizaciju i unapređivanje sveučilišne nastave s problematikom koja obuhvaća sistematiku miksotrofnih prokariota (cijanobakterija) i autorofnih/heterotrofnih eukariota (planktonskih i bentoskih alga) te njihovu mikrobnu ekologiju u moru, kopnenim vodama (i u biosferi) na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima
  • razvijanje znanstvene djelatnosti koja obuhvaća terenska i laboratorijska istraživanja
  • intenzivnu međunarodnu suradnju u cilju prilagodbe Europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru
  • aktivnu studentsku suradnju te mobilnost studenata i nastavnika
  • osuvremenjivanje infrastrukture i operacionalizaciju aktivnosti u daljnjem razvijanju  
Radni prostor (praktikum, laboratorij, prostor za mikroskopiranje i nastavnički kabineti) istraživačke skupine za algologiju nalazi se na Rooseveltovom trgu 6/III, a u njegovom sklopu djeluju dvije radne grupe za: