Obavijesti

Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je 19. lipnja 2012. web udžbenik Genetika autorice prof. dr. sc. Mirjane Pavlica.  Mrežni udžbenik Genetika namijenjen je studentima biologije i ostalih srodnih struka, a sadrži tekstualno bogate dijelove sa mnoštvom ručno napravljenih dijagrama i tablica te slika koje su preuzete s internetskih stranica i prevedene na hrvatski jezik. Napravljene su i poveznice ("link") na neke ilustracije uz koje se nalazi i odgovarajući sadržaj što studentu omogućuje proširivanje znanja. Za tehničku izvedbu udžbenika u obliku html stranice zaslužan je dr. sc. Dubravko Pavoković.

Udžbenik se nalazi na http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/

Autor: Webmaster BO

Obavijesti