Popis znanstvenih projekata Botaničkog zavoda

Uspostavni istraživački projekt Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME) (2018-2023)

http://www.pmf.unizg.hr/turtlebiome

Voditeljica projekta: 

izv. prof. dr. sc. Sunčica Bosak

Uspostavni projekt Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)

https://www.pmf.unizg.hr/oldwww/bz/biota

Voditelj projekta
prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić