Ishodi učenja za diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija

Ishodi učenja (pdf)

  Za dodatne informacije o pojedinom kolegiju potrebno je kliknuti INFO (a ne ime predmeta)!


Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija, modul Fiziologija i imunobiologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Imunologija i imunogenetika (240547)
Oršolić, N.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Metode u imunologiji (240548)
Galov, A.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405) *
Vlahoviček, K.
1,0,0
45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Ekofiziologija životinja (240549) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
- 90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Fiziološki mehanizmi u toksikologiji (83825) *
Đikić, D.; Oršolić, N.; Benković, V.
0,0,0
45
(15P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Laboratorijska stručna praksa (158325) *
- 120
(120L)
1, 2 INFO
6.0 Laboratorijske životinje u znanosti (184161) *
Lisičić, D.; Blažević, S.
- 60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Molekularna onkologija (45056) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Opća onkologija (44409) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Neurofiziologija i endokrinologija (45054)
Hranilović, D.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Parazitologija (45053)
Marinculić, A.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Bioetika (198404) *
Blažević, S.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
6.0 Fiziologija oksidativnog stresa u ljudi i životinja (74651) *
Đikić, D.; Benković, V.; Oršolić, N.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Imunologija tumora i metastaza (45058) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
5.0 Komparativna imunologija (45059) *
Oršolić, N.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Laboratorijska stručna praksa (158325) *
- 120
(120L)
1, 2 INFO
5.0 Osnove patofiziologije (74650) *
Đikić, D.; Benković, V.; Knežević, F.
0,0,0
45
(15P+15PK+15S)
2 INFO
4.0 Primijenjena animalna fiziologija (171763) *
Lisičić, D.; Benković, V.; Blažević, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
9.0 Transplantacijska imunologija (45057) *
Grubić, Z.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fiziologija metabolizma i bioenergetika (64876) *
Đikić, D.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Forenzička antropologija (60238) *
Šlaus, M.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
4.0 Imunogenetski mehanizmi autoimunih bolesti (227706) *
Grubić, Z.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (129907) *
Leljak-Levanić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Mikrobiologija patogena (60241) *
Černi, S.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
3.0 Molekularna patologija (60239) *
Knežević, F.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Neuroimunologija (75088) *
Blažević, S.; Erhardt, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Virusi i subvirusni patogeni (60240) *
Krajačić, M.; Černi, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Imunologija i imunogenetika (240547)
Oršolić, N.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Metode u imunologiji (240548)
Galov, A.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405) *
Vlahoviček, K.
1,0,0
45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Ekofiziologija životinja (240549) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
- 90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Fiziološki mehanizmi u toksikologiji (83825) *
Đikić, D.; Oršolić, N.; Benković, V.
0,0,0
45
(15P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Laboratorijska stručna praksa (158325) *
- 120
(120L)
1, 2 INFO
6.0 Laboratorijske životinje u znanosti (184161) *
Lisičić, D.; Blažević, S.
- 60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Molekularna onkologija (45056) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Opća onkologija (44409) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Neurofiziologija i endokrinologija (45054)
Hranilović, D.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Parazitologija (45053)
Marinculić, A.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Bioetika (198404) *
Blažević, S.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
6.0 Fiziologija oksidativnog stresa u ljudi i životinja (74651) *
Đikić, D.; Benković, V.; Oršolić, N.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Imunologija tumora i metastaza (45058) *
Oršolić, N.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
5.0 Komparativna imunologija (45059) *
Oršolić, N.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Laboratorijska stručna praksa (158325) *
- 120
(120L)
1, 2 INFO
5.0 Osnove patofiziologije (74650) *
Đikić, D.; Benković, V.; Knežević, F.
0,0,0
45
(15P+15PK+15S)
2 INFO
4.0 Primijenjena animalna fiziologija (171763) *
Lisičić, D.; Benković, V.; Blažević, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
9.0 Transplantacijska imunologija (45057) *
Grubić, Z.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Fiziologija i imunobiologija - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fiziologija metabolizma i bioenergetika (64876) *
Đikić, D.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Forenzička antropologija (60238) *
Šlaus, M.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
4.0 Imunogenetski mehanizmi autoimunih bolesti (227706) *
Grubić, Z.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (129907) *
Leljak-Levanić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Mikrobiologija patogena (60241) *
Černi, S.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
3.0 Molekularna patologija (60239) *
Knežević, F.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Neuroimunologija (75088) *
Blažević, S.; Erhardt, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Virusi i subvirusni patogeni (60240) *
Krajačić, M.; Černi, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija, modul Botanika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija bilja (45064)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
4.0 Molekularna biologija biljaka (45063)
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanizmi biljnog razvitka (44407) *
Leljak-Levanić, D.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Primijenjena botanika (184159) *
Alegro, A.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Svjetlosna i elektronska mikroskopija (143973) *
Peharec Štefanić, P.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Vegetacijska ekologija (74436) *
Alegro, A.
1,0,0
75
(60P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Flora Hrvatske (45065)
Nikolić, T.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz botanike (45066)
Nikolić, T.; Jelaska, S.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411) *
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Osnove hortikulture (170122) *
Šoštarić, R.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Primijenjena algologija (60234) *
Žutinić, P.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Primijenjena algologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172469) *
Žutinić, P.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541) *
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arheobotanika (74639) *
Šoštarić, R.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Filogenija i molekularna sistematika (83823) *
Liber, Z.; Besendorfer, V.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
3 INFO
6.0 Fiziologija stresa i obrambeni mehanizmi biljaka (60245) *
Vidaković-Cifrek, Ž.; Tkalec, M.
0,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Fiziološki učinci biljnih spojeva i ekstrakata (184162) *
Radić Brkanac, S.
- 60
(15P+15PK+30S)
3 INFO
6.0 Geobotanika (60244) *
Šoštarić, R.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246) *
Miliša, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891) *
Mitić, B.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija bilja (45064)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
4.0 Molekularna biologija biljaka (45063)
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanizmi biljnog razvitka (44407) *
Leljak-Levanić, D.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Primijenjena botanika (184159) *
Alegro, A.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Svjetlosna i elektronska mikroskopija (143973) *
Peharec Štefanić, P.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Vegetacijska ekologija (74436) *
Alegro, A.
1,0,0
75
(60P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Flora Hrvatske (45065)
Nikolić, T.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz botanike (45066)
Nikolić, T.; Jelaska, S.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411) *
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Osnove hortikulture (170122) *
Šoštarić, R.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Primijenjena algologija (60234) *
Žutinić, P.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Primijenjena algologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172469) *
Žutinić, P.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541) *
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Botanika - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arheobotanika (74639) *
Šoštarić, R.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Filogenija i molekularna sistematika (83823) *
Liber, Z.; Besendorfer, V.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
3 INFO
6.0 Fiziologija stresa i obrambeni mehanizmi biljaka (60245) *
Vidaković-Cifrek, Ž.; Tkalec, M.
0,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Fiziološki učinci biljnih spojeva i ekstrakata (184162) *
Radić Brkanac, S.
- 60
(15P+15PK+30S)
3 INFO
6.0 Geobotanika (60244) *
Šoštarić, R.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246) *
Miliša, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891) *
Mitić, B.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija, modul Zoologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Dražina, T.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Molekularna evolucija (45075)
Franjević, D.
1,1,1
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekofiziologija životinja (240549) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
- 90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Molekularna evolucija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172451) *
Franjević, D.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Paleontološki aspekti evolucije (45081) *
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Parazitologija (196551) *
Marinculić, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Populacijska genetika (45080) *
Vojta, A.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Razvojna biologija životinja (60235) *
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija životinja (45077)
Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
3.0 Principi i načela sistematske zoologije (45074)
Kučinić, M.; Gottstein, S.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
9.0 Raznolikost faune Hrvatske (45078)
Buj, I.; Brigić, A.; Kružić, P.
1,0,0
90
(30P+30PK+30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz zoologije (45079)
Buj, I.; Marčić, Z.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomimetika (240550) *
Klobučar, G.; Frankić, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
4.0 Ekologija mikrofaune (240551) *
Špoljar, M.; Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Evolucija organskih sustava u životinja (74649) *
Klobučar, G.; Štambuk, A.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Evolucija organskih sustava u životinja (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172455) *
Klobučar, G.; Štambuk, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (45086) *
Cvetko Tešović, B.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Zoogeografija (45085) *
Previšić, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija mora (74648) *
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Biologija podzemnih staništa (60249) *
Gottstein, S.
1,1,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Biologija rakova (60248) *
Gottstein, S.; Maguire, I.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Biologija rakova (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172453) *
Gottstein, S.; Maguire, I.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Entomologija (63801) *
Kučinić, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228) *
Marčić, Z.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
6.0 Konzervacijska biologija (60252) *
Maguire, I.; Lazar, B.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Malakologija (46892) *
Lajtner, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Mamalogija (63804) *
Ćaleta, M.
0,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246) *
Miliša, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
5.0 Ornitologija (60247) *
Kralj, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Svjetlosna i elektronska mikroskopija (143973) *
Peharec Štefanić, P.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
8.0 Zaštićene vrste i područja RH (60251) *
Essert, S.; Buj, I.; Brigić, A.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Dražina, T.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Molekularna evolucija (45075)
Franjević, D.
1,1,1
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekofiziologija životinja (240549) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
- 90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Molekularna evolucija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172451) *
Franjević, D.
- 75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
5.0 Paleontološki aspekti evolucije (45081) *
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Parazitologija (196551) *
Marinculić, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Populacijska genetika (45080) *
Vojta, A.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Razvojna biologija životinja (60235) *
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija životinja (45077)
Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
3.0 Principi i načela sistematske zoologije (45074)
Kučinić, M.; Gottstein, S.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
9.0 Raznolikost faune Hrvatske (45078)
Buj, I.; Brigić, A.; Kružić, P.
1,0,0
90
(30P+30PK+30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz zoologije (45079)
Buj, I.; Marčić, Z.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomimetika (240550) *
Klobučar, G.; Frankić, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
4.0 Ekologija mikrofaune (240551) *
Špoljar, M.; Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Evolucija organskih sustava u životinja (74649) *
Klobučar, G.; Štambuk, A.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Evolucija organskih sustava u životinja (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172455) *
Klobučar, G.; Štambuk, A.
- 60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (45086) *
Cvetko Tešović, B.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559) *
Tadić, Z.; Lisičić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Zoogeografija (45085) *
Previšić, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> DEB - modul Zoologija - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija mora (74648) *
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Biologija podzemnih staništa (60249) *
Gottstein, S.
1,1,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Biologija rakova (60248) *
Gottstein, S.; Maguire, I.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Biologija rakova (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172453) *
Gottstein, S.; Maguire, I.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Entomologija (63801) *
Kučinić, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228) *
Marčić, Z.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
6.0 Konzervacijska biologija (60252) *
Maguire, I.; Lazar, B.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Malakologija (46892) *
Lajtner, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Mamalogija (63804) *
Ćaleta, M.
0,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246) *
Miliša, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
5.0 Ornitologija (60247) *
Kralj, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Svjetlosna i elektronska mikroskopija (143973) *
Peharec Štefanić, P.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
8.0 Zaštićene vrste i područja RH (60251) *
Essert, S.; Buj, I.; Brigić, A.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158327)
- 300
(300S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj