O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ana Previšić

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:+385(0)1 6189 708
Telefon kućni:136
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Ana Previšić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine je diplomirala (smjer dipl.ing. biologije-ekologija), a 2009. godine doktorirala. Zaposlena je na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu od 2004. godine, prvo kao stručna suradnica na projektu, zatim kao asistentica, od 2009. godine kao viša asistentica. Od 2014. godine radi kao docentica, a od 2019. kao izvanredna profesorica. Sudjeluje u nastavi Biološkog odsjeka vezanoj uz kolegije Višestruki stresori u okolišu: istraživanje i upravljanje, Zoogeografija, Biogeografija, Ekologija kukaca, Osnove molekularne ekologije, Opća ekologija, Ekologija životinja, Ekologija kopnenih voda, Ekologija onečišćenih voda te u terenskoj nastavi za studente. Također, mentorica je doktorskih disertacija, diplomskih radova te studentskih radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u istraživanjima koja se provode u okviru domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata iz područja ekologije slatkovodnih ekosustava. Područje njezinog znanstvenog rada i interesa je taksonomija, filogeografija i ekologija vodenih kukaca (tulara; Trichoptera, Insecta), odgovor slatkovodnih zajednica na višestruke stresore, te transport onečišćivala između slatkovodnih i kopnenih ekosustava. Koautorica je 64 znanstvena rada (42 SCI), 1 sveučilišnog udžbenika, 1 poglavlja u knjizi i 50 sažetka s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Manchesteru u Velikoj Britaniji, na institutu Biodiversity and Climate Research Centre u Frankfurtu/aM u Njemačkoj, te na Katalonskom institutu za istraživanje voda u Gironi, u Španjolskoj. Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveni doprinos iz područja biologije u 2009. godini. Kao članica Uređivačkog odbora aktivno sudjeluje u radu znanstvenog časopisa Entomologia Croatica od 2011. godine, te kao urednik za skupinu Trichoptera u časopisu ZooKeys od 2016. godine. Sudjelovala je u organizaciji jednog domaćeg i jednog međunarodnog znanstvenog skupa, a Članica je znanstvenog odbora skupa Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR2, 2016. god. Pečuh, Mađarska, CESAMIR3, 2018. god. Łódź, Poljska). 

" target="_blank" class="orcid-link membership-icon">

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

https://www.pmf.unizg.hr/biol/oneciscivaci

https://www.pmf.unizg.hr/biol/stresori