O djelatniku

prof. dr. sc. Maria Špoljar

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Telefon:+385(0)1 4877 754
Telefon kućni:222
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Konzultacije

Tijekom radnog vremena i putem e-maila.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Malekzadeh Viayeh, Reza; Špoljar, Maria (2012): Struktura sastava Rotifera u plitkim vodenim tijelima različitog saliniteta i pokrovnosti makrofitima u semiaridnom području sjeverozapadnog Irana. Hydrobiologia, 686 (1); 73–89. 

2. Špoljar, Maria; Dražina, Tvrtko; Šargač, Jasmina; Kralj Borojević, Koraljka; Žutinić, Petar (2012): Submerzni makrofiti kao stanište razvoj zooplanktona u dva ujezerenja protočnoh sustava (Park prirode Papuk, Hrvatska). Annales de Limnologie – International Journal of Limnology, 48 (2); 125–138.

3. Špoljar, Maria; Dražina, Tvrtko; Habdija, Ivan; Meseljević, Matija; Grčić, Zlatko (2011): Usporedba sastava zooplanktona  u dvije mrtvaje male prozirnosti i uskog pojasa emerznih makrofita (rijeka Krapina, Hrvatska). International Review of Hydrobiology, 96 (2); 175–190. 

4. Špoljar, Maria; Primc-Habdija, Biserka; Habdija, Ivan (2007): Pronos sestona u krškom hidrosustavu Plitvičkih jezera (Hrvatska). Hydrobiologia, 579 (1); 199–209.

 5. Špoljar, Maria; Habdija, Ivan; Primc-Habdija, Biserka; Sipos, Laszlo (2005): Utjecaj okolišnih čimbenika i ponude hrane na sastav kolnjaka u krškom baražnom jezeru Visovac (rijeka Krka, Hrvatska). International Review of Hydrobiology, 90 (5 – 6); 555–579. 

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Funkcionalna struktura zooplanktona plitkih jezera 

Restauracija plitkih jezera

Ekologija zooplanktona krških jezera 

Pronos tvari u protočnim sustavima

Trofičke interakcije planktona, meiofaune i makrozoobentosa 

Mikrofauna uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Hrvatsko biološko društvo

Hrvatsko ekološko društvo

International Association for Danube Research (IAD)

Freshwater Biological Association (FBA)

European Pond Conservation Network (EPCN)

Izabrani projekti

1. Špoljar, Maria; Dražina, Tvrtko; Lajtner, Jasna; Radanović, Ines; Ternjej, Ivančica; Mitić, Božena, Hruševar, Dario (20014): Utjecaj okolišnih čimbenika na biocenoze jezera i sedrene barijere u Parku prirode Papuk.

2. Špoljar, Maria; Dražina, Tvrtko; Ostojić, Ana; Kralj Koraljka; Šargač, Jasmina; Štafa, Dagmar; Meseljević, Matija (2008): Sedrotvorna biocenoza Jankovačkog slapa u Parku prirode Papuk. 

3. Primc Habdija; Biserka; Plenković-Moraj, Anđelka; Ternjej, Ivančica; Matoničkin Kepčija, Renata; Špoljar, Maria; Gligora, Marija; Kralj, Koraljka; Sertić Perić, Mirela; Žutinić, Petar (2008): Plankton - Fiziografska, hidrološka, ekološka i biološka obilježja HRL tipova hrvatskoj hidrografskoj mreži. U: Habdija, I. i sur. Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u Hrvatskoj prema kriterijima okvirne direktive o vodama.

4. Primc Habdija, Biserka; Špoljar, Maria (1996): Zooplankton: 92–118. U: Habdija, I. i sur., Istraživanja kvalitete vode rijeke Krke i Čikole na osnovu fizikalnih, kemijskih i bakterioloških karakteristika vode i biocenološko-ekoloških odnosa u funkcionalnoj organizaciji zajednica bentosa i planktona. 2. dio. Procjena boniteta vode rijeka Krke i Čikole temeljem analize biocenološko-ekoloških odnosa u funkcionalmnoj organizaciji zajednica bentosa i planktona. Biološki odsjek PMF-a, Zagreb.