O djelatniku

prof. dr. sc. Nada Oršolić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4877 735
Telefon kućni:105
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za animalnu fiziologiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

 • ŽIVOTOPIS

   

  OSOBNI PODACI

  Ime i prezime

  Nada Oršolić

  Titula

  Prof. dr. sc.

  Godina i ustanova stjecanja doktorata

  1999. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  Adresa

  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

  Telefon

  01 48 777 35

  Telefaks

  01 4826260

  E-adresa

  norsolic@yahoo.com; nada.orsolic@biol.pmf.hr  

  Osobna mrežna stranica

   

  Državljanstvo

  Hrvatsko

   

  RADNO ISKUSTVO

  Datumi (od – do)

  Od 26. svibnja 1987.– do danas

  Ustanova zaposlenja

  PMF, Zavod za animalnu fiziologiju

  Naziv radnog mjesta

  Redoviti profesorica

  Područje rada

  Istraživač u području kemoprevencije tumora i kemoterapije, biologije slobodnih radikala i biokemije tumora, prehrane i tumora, združenog učinaka flavonoida i antitumorskih lijekova, imunologije tumora i terapije tumora s prirodnim pripravcima, prirodni pripravci i dijabetes, flavonoidi kao fitoestrogeni u osteoporozi, prirodni pripravci i upalne bolesti

   

  Datumi (od – do)

  2001-2002

  Ustanova zaposlenja

  Houston, Texas, U.S.A.

  Naziv radnog mjesta

  MD Anderson Cancer Center (Department of Leukemia), Division of Cancer Medicine, Huston

  Područje rada

  Mogući mehanizmi novih antileukemiskih lijekova na parentalnim i/ili rezistentnim stanicama akutne i kronične mijelogenične leukemije in vitro i na  modelu ICR SCID miševa kao nositelja leukemijskih stanica ljudi

  Datumi (od – do)

  Ustanova zaposlenja

  Naziv radnog mjesta

  Područje rada

   

  ŠKOLOVANJE

  Datum

   

  18. lipnja 1999.

  Mjesto

   

  Zagreb

  Ustanova

   

  Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zvanje

   

  Doktor prirodnih znanosti

  Datum

   

  5. srpnja 1991.

  Mjesto

   

  Zagreb

  Ustanova

   

  Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zvanje

   

  Magistar prirodnih znanosti iz područja Biologije,  Molekularna biologija

   

  Datum

   

   

  24. travnja 1984.

  Mjesto

   

  Zagreb

  Ustanova

   

  Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zvanje

   

  Diplomirani inženjer biologije, usmjerenje: Biologija s ekologijom

   

  Datum

   

   

  6. ožujka 1985.

  Mjesto

   

  Zagreb

  Ustanova

   

  Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zvanje

   

  Profesor biologije, usmjerenje: Biologija s ekologijom

   

  JEZICI

  Materinski jezik

  hrvatski

  engleski jezik

   

  Govori

  B2

  Piše

  B2

  Čita

  B2

   

  OSTALI JEZICI

  xx jezik

   

  Govori

   

  Piše

   

  Čita

   

   

  ZNANSTVENI I DRUGI PROJEKTI

  -1991-1995 god. istraživač na projektu ”Eksperimentalna hematologija: diferencijacija i promet krvnih stanica”. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

  Nositelj projekta: Prof. dr. D. Volf. Broj projekta 1-08-304

  -1996-2000 suradnik na projektu “Utvrđivanje statusa gena za malignu hipertermiju u svinja”. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.Nositelj projekta: Prof. dr. I. Bašić. Broj projekta 119001

  -2001-2006 istraživač na projektu «Genski markeri u uzgoju životinja»     Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Nositelj projekta: Dr. sc. Mirko Lojkić. Broj projekta 0048105.      

  -2007-2014 nositelj projekta „Kemoprevencija rasta tumora polifenolnim sastavnicama“ Projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nositelj projekta: Prof. dr. sc. N.Oršolić. Broj projekta 119-0000000-1255.

  -2007-danas istraživač na projektu „Imunoadjuvantno i zaštitno djelovanje propolisa u životinja.“ Projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nositelj projekta: Prof. dr. I. Bašić. Broj projekta 119-0532265-1254.

  -2007-danas nositelj projekta zajedno s dr. M. Bevandom ”Prirodni antioksidansi i kemoterapija“ (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, BiH)

  -2010-2011: Nositelj istraživanja“ In vivo istraživanje niskoaromatskog visokosteranskog derivata naftalana (NAVS) Istraživanje je provedeno za tvrtku MEDICOPHARMACIA d.o.o., Topniška 4, 1000 Ljubljana. Nositelj istraživanja: Prof.dr.sc. Nada Oršolić, dipl. ing. biologije

  -2014-2015. nositelj projekta „Učinkovitost fenolnih kiselina na polarizaciju makrofaga, angiogenezu i rast Ehrlichovog asitesnog tumora“ Potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda Hrvatske

   

   

  NASTAVNA DJELATNOST

  Sveučilišni preddiplomski studij:

  - Nositelj kolegija: Animalna fiziologija; Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

   

  Sveučilišni integrirani preddiplomski idiplomski studij

  -Nositelj kolegija: Imunologija; Biologija tumora

  Diplomski studij:

  - Nositelj kolegija: Imunologija i imunogenetika; Opća onkologija; Molekularna onkologija; Imunologija tumora i metastaza; Komparativna imunologija, Fiziologija oksidativnog stresa u ljudi i životinja; Fiziološki mehanizmi toksina

  Postdiplomski studij:

  Nositelj kolegija: Kemoprevencija i bioterapija tumora, Mutageni i antimutageni, Animalni modeli glodavaca u eksperimentalnoj onkologiji

   

  MENTORSTVO OBRANJENIH DOKTORSKIH DISERATCIJA I MAGISTARSKIH RADOVA I PODIZANJE ZNANSTVENOGA POMLATKA

  Voditelj završnih radova – 25; Voditelj diplomskih radova – 177; Voditelj radova za nagradu Rektora – 7; Voditelj magistarskih radova – 6; Voditelj doktorskih radova – 15

   

  NAGRADE I PRIZNANJA

  6. prosinca 2006. godine - dobitnica Priznanja za doprinos ostvarenju ciljeva Pčelarskog drušva Zagreb (brončana pčela).

   

  ČLANSTVA U ZNANSTVENIM ORGANIZACIJAMA I TIJELIMA

  1999. god.član Hrvatskog imunološkog društva; 1999. god. član Hrvatskog fiziološkog društva; 1999. god. član Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama; 2003. god. član Hrvatskog biološkog društva

   

  POVJERENSTVA, ODBORI I RADNE SKUPINE

  2008. Član Editorial Boarda za časopis -Journal of ApiProduct and ApiMedical Science (JAAS); 2010. Član Editorial Boarda za časopis - Bioinfo Publications; 2013 Član Editorial Boarda za časopis -Advances in Bioscience and Clinical Medicine (ABCmed)

   

  RADOVI

  CC znanstveni radovi: 59; Drugi znanstveni radovi: 65; 80 domaćih i 85 internacionalnih  kongresnih sažetaka

   

  Ukupni broj radova: 84 (WOS)

  Citiranost: 867 (WOS)

  H-index: 18 (Web of Science)

   

  Ukupni broj radova: 75 (SCOPUS)

  Citiranost: 905 (SCOPUS)

  H-index: 18 (SCOPUS)

   

   

  DRUGE ZNANSTVENE AKTIVNOSTI

  Editor znanstvene knjige:

  Scientific evidence of the use of propolis in ehtnomedicine” (Editors: Oršolić N. and Bašić I). Ethnopharmacology- Review Book, Research Signpost, India ISBN:978-81-7895-357-1

   

  Recenzent- 171 radova (Privitak: Podatci o znanstvenoj i profesionalnoj aktivnosti – Nada Oršolić

   

  POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU

  Aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa.

   

  OSTALE VAŽNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

   

  In vivo istraživanja. Rukovanje s životinjama (miševi, štakori, kukci, ptice, žabe), injiciranje životinja, vađenje organa.

  Biokemija proteina:  western bloting analiza, ELISA, odvajanje i pročišćavanje proteina

  Biologija stanice: održavanje staničnih linija, mjerenje proliferacije i toksičnosti uporabom 3H-timidina, MTS analiza, metoda svaranja klonova,  mikronukleus test in vitro i in vivo, metode za otkrivanje apoptoze i nekroze (propidium jodid, aneksin V, fluorescentna bojenja TUNEL TASC enzimatsko obilježavanje, DNA-gel elektroforeza), određivanje funkcionalne aktivnosti makrofaga, NK-stanica, T- i B-stanica.

  Molekularna biologija:  Izoliranje DNA, PCR, spektrofotometrijske analize, komet test

   

  DODATNI PODATCI I NAPOMENE

  -Voditelj i koordinator nastave na Zavodu za animalnu fiziologiju 1997-2001.

  -Voditelj pogona za uzgoj laboratorijskih životinja na Zavodu za animalnu fiziologiju 1999-2005 i od 2007-2013.

  -Voditelj i koordinator nastave na Zavodu za animalnu fiziologiju 2002-2009.

  -Član povjerenstva za razredbeni postupak na Biološkom odsjeku od 2002-2008.

  -Član znanstvenog odbora HBD

  - Član znanstvenog odbora CROLASA

  -Član povjerenstva u organizaciji prediplomskog i diplomskog studija po bolonjskom procesu

  -Studentski voditelj za smjer profesor biologije od 2003-2009.

  -Predstojnik Zavoda za animalnu fiziologiju od 2007-2013

   

   

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Oršolić N, Goluža E, Đikić D, Lisičić D, Sašilo K, Rođak E, Jeleč Ž, Vihnanek Lazarus M, Orct T. (2014) Role of flavonoids on oxidative stress and mineral contents in the retinoic acid-induced bone loss model of rat" European Journal of Nutrition 53(5):1217-27.

 2. Oršolić N, Skurić J, Đikić Đ,   Stanić G. (2014) Inhibitory effect of a propolis on Di-n-Propyl Disulfide or n-Hexyl salicilate-induced skin irritation, oxidative stress and inflammatory responses in mice. Fitoterapia 93:18-30.

 3. Orsolic N, Car N.(2014) Quercetin and hyperthermia modulate cisplatin-induced DNA damage in tumor and normal tissues in vivo. Tumor Biology 35(7):6445-54.  

 4. Oršolić N. (2013) Possible Molecular Targets of Bee Venom in the Treatment of Cancer: Application and Perspectives. Forum on Immunopathological Diseases and Therapeutics, 4(3–4):275–315.

 5. Oršolić N. ( 2012) Bee venom in cancer therapy. Cancer Metastasis Rev. 31(1): 173-194.

 6. Oršolić N, Gajski G, Garaj-Vrhovac V, Dikić D, Prskalo ZŠ, Sirovina D. (2011) DNA-protective effects of quercetin or naringenin in alloxan-induced diabetic mice. Eur J Pharmacol. 656(1-3):110-8.

 7. Oršolić N (2010). A review of propolis antitumor action in vivo and in vitro. Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 2(1): 1-20.

 8. Orsolic N. (2009). Bee honey and cancer. Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 1 (4): 93 – 103.

 9. Scientific evidence of the use of propolis in  ehtnomedicine” (Editors: Oršolić N. and Bašić I). Ethnopharmacology- Review Book, Transworld Research Network, India, 2008. 

 10. Oršolić N. and Bašić I. (2007) Cancer chemoprevention by propolis and its polyphenolic compounds in experimental animals. Phytochemistry and Pharmacology III, (Editors: V. K. Singh, J. N. Govil & C. Arunachalam, STUDIUM PRESS, LLC, U.S.A). Recent Progress in Medicinal Plants 17: 55-113.

 11. Orsolic N, Golemovic M, Quintas-Cardama A, Scappini B, Manshouri T, Chandra J, Basic I, Giles F, Kantarjian H, Verstovsek S. (2006) Adaphostin has significant and selective activity against chronic and acute myeloid leukemia cells.Cancer Sci. 97(9):952-60.

 12. Oršolić N, Giles FJ, Gourdeau H, Golemović M, Beran M, Cortes J, Freireich EJ, Kantarjian H, Verstovšek S. (2004). Troxacitabine and imatinib mesylate combination therapy of chronic myeloid leukemia:preclinical evaluation. Br. J. Haematol. 124:727-738.

 13. Oršolić N. and Bašić I. (2003) Immunomodulation by water-soluble derivative of propolis (WSDP) a factor of antitumor reactivity. J. Ethnopharmacol. 84: 265-273.