O djelatniku

doc. dr. sc. Petar Žutinić

Zvanje: docent
Telefon:+385(0)1 6189 706
Telefon kućni:133
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:2007.
Godina doktoriranja:2014.
Na zavodu od:2008.

Nastava

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Konzultacije

Po potrebi prema dogovoru putem mail-a.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojeni radovi:

 1. Šimunović, Maja; Kulaš, Antonija; Žutinić, Petar; Goreta, Gordana; Gligora Udovič, Marija. Phytoplankton metrics for trophic and ecological status assessment of a natural karstic lake.  // Acta Botanica Croatica, 81 (2022), 2; ABCRA 25, 25 doi:10.37427/botcro-2022-016 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 2. Kulaš, Antonija; Marković, Tamara; Žutinić, Petar; Kajan, Katarina; Karlović, Igor; Orlić, Sandi; Keskin, Emre; Filipović, Vilim; Gligora Udovič, Marija. Succession of Microbial Community in a Small Water Body within the Alluvial Aquifer of a Large River.  // Water, 13 (2021), 2; 115, 23 doi:10.3390/w13020115 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 3. Žutinić, Petar; Kulaš, Antonija; Levkov, Zlatko; Šušnjara, Mirela; Orlić, Sandi; Kukić, Stefani; Goreta, Gordana; Valić, Damir; Gligora Udovič, Marija. Ecological status assessment using periphytic diatom communites - case study Krka River.  // Macedonian Journal of Ecology and Environment, 22 (2020), 1;  29-44. (https://www.bib.irb.hr/1079575) (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 4. Žutinić, Petar; Sviličić Petrić, Ines; Gottstein, Sanja; Gligora Udovič, Marija; Kralj Borojević, Koraljka; Kamberović, Jasmina; Kolda, Anamarija; Plenković-Moraj, Anđelka; Ternjej, Ivančica. Microbial mats as shelter microhabitat for amphipods in an intermittent karstic spring.  // Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 1 (2018), 419; 7, 13 doi:10.1051/kmae/2017061 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 5. Gligora Udovič, Marija; Cvetkoska, Aleksandra; Žutinić, Petar; Bosak, Sunčica; Stanković, Igor; Špoljarić, Igor; Mršić, Gordan; Kralj Borojević, Koraljka; Ćukurin, Anamarija; Plenković-Moraj, Anđelka. Defining centric diatoms of most relevant phytoplankton functional groups in deep karst lakes.  // Hydrobiologia, 788 (2016), 1;  169-191 doi:10.1007/s10750-016-2996-z (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 6. Gligora Udovič, Marija; Žutinić, Petar; Kralj Borojević, Koraljka; Plenković-Moraj, Anđelka. Co-occurrence of functional groups in phytoplankton assemblages dominated by diatoms, chrysophytes and dinoflagellates.  // Fundamental and applied limnology, 187 (2015), 2;  101-111 doi:10.1127/fal/2015/0759 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 7. Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Kralj Borojević, Koraljka; Plenković-Moraj, Anđelka; Padisák, Judit. Morpho-functional classifications of phytoplankton assemblages of two deep karstic lakes.  // Hydrobiologia, 740 (2014), 1;  146-166 doi:10.1007/s10750-014-1950-1 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).

 

Autorske knjige:

 1. Jelić, D.; Duplić, A.; Ćaleta, M.; Žutinić, P. (2008): Endemske vrste riba Jadranskog sliva. Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, 78 str.

Profesionalni interesi i članstva

 • Hrvatsko botaničko društvo
 • Hrvatska udruga slatkovodnih ekologa
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko društvo za biološka istraživanja

Izabrani projekti

Izdvojeni domaći i međunarodni znanstveni projekti:

 • 2018.-2022. Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima (From algal cell surface properties to stress markers for aquatic systems). Hrvatska zaklada za znanost. Voditelj: dr. Nadica Ivošević DeNardis
 • 2020. Istraživanje promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. godine - u okviru projekta CHANGE WE CARE. Voditelj: doc.dr. Petar Žutinić
 • 2018.- 2020. Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. Voditelj: prof.dr. Zlatko Mihaljević
 • 2018.-2020. Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja. Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2018.-2019. Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2017. godini. Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2019.-2020. Klorofil a kao pokazatelj promjene stupnja trofije i ekološkog stanja sustava. Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2018.-2019. Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica. Voditelj: izv.prof.dr. Marko Miliša
 • 2018.-2019. Ocjena ekološkog stanja rijeke Krke primjenom DNA barcodinga BACK (Barcoding Krka). Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2018.-2019. Istraživanje horizontalne i vertikalne raspodjele fitoplanktona Visovačkog jezera u svrhu ocjene ekološkog stanja primjenom standardnih i molekularnih metoda (FVORUM). Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2017.-2019. Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. dio: tekućice Dinaridske ekoregije. Voditelj: izv.prof.dr. Renata Matoničkin Kepčija.
 • 2017.-2019. Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: tekućice Panonske ekoregije. Voditelj: prof.dr. Zlatko Mihaljević.
 • 2017.-2019. Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće. Voditelj: izv.prof.dr. Marko Miliša
 • 2017.-2019. Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće, Hrvatske vode. Voditelj: prof.dr. Zlatko Mihaljević
 • 2017.-2019. Dijatomeje rijeke Krke od izvora do ušća, voditelj: doc.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2017.-2019. Cooperation Research on Common Conservation Technology of Karstic Lakes based on Outstanding Universal Values in World Natural Heritage Sites. Voditelji projekta: prof.dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) i prof.dr. Sun Geng (CHINA)
 • 2016.-2017. Cooperation Research on Monitoring Technologies Based on the Ecosystem Services for World Natural Heritage Tourism Sites. Voditelji projekta: prof.dr. Anđelka Plenković-Moraj (HR) i prof.dr. Sun Geng (CHINA)
 • 2016.-2017. Indikatorske vrste fitoplanktona kao specifični biološki pokazatelji kvalitete vode u sustavu jezera i estuarija  rijeke Krke, voditelj: doc.dr. Marija Gligora Udovič
 • 2015.-2016. Alge kremenjašice – deskriptor ekološkog stanja Plitvičkih jezera RH (AlgeDES), ESF EU fond - HR.3.2.01-0342, voditelj/glavni istraživač: dr.sc. Petar Žutinić

Povijest zaposlenja

Radno iskustvo

2019. Izbor u docenta na Biološkom odsjeku, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014. Poslijedoktorand na Biološkom odsjeku, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. Znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu "Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske", 119-0000000-1229, voditelj znanstvenog projekta: Prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj

2008. Rad u Državnom zavodu za zaštitu prirode (DZZP) na projektu "Regionalni park Moslavačka gora - popis katastarskih čestica"

2004. Voditelj grupa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju grada Zagreba

2003. - 2007. Demonstrator u sklopu kolegija "Alge i gljive"