O djelatniku

prof. dr. sc. Vesna Benković

Zvanje: redoviti profesor
Telefon:+385(0)1 4877 708
Telefon kućni:130
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za animalnu fiziologiju
Godina diplomiranja:1995.
Godina magistriranja:1999.
Godina doktoriranja:2006.
Na zavodu od:1995.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Datum i mjesto rođenja:19. lipanj 1970, Zagreb, Hrvatska

Školovanje:

Poslijediplomsko: 1995 - 1999, Poslijediplomski studij Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polje: Biologija – Biomedicina.

Dodiplomsko: 1989 - 1995, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izbor u zvanja:

2013: Znanstveni savjetnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2011: Viši znanstveni suradnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2008: Znanstveni suradnik područje prirodnih znanosti polje biologija

2006. Doktorat prirodnih znanosti

Izbori na radna mjesta

2018.- danas: Redoviti profesor, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek,  PMF-a

2013 -  2018: Izvanredni profesor, Zavod za animalnu fiziologiju, PMF-a

2008 - 2013: Docent, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek,  PMF-a

1995 - 2008: Znanstveni novak, Zavod za animalnu fiziologiju, PMF-a

Funkcije i ostale aktivnosti:

2019. – voditelj diplomskog studija Eksperimentalna biologija, Biološki odsjek, PMF

 2016. - danas Prodekanica za investicije i razvoj, PMF

2013. - 2017. Predstojnica Zavoda za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, PMF

2012. - obnašateljica dužnosti Predstojnice Zavoda za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, PMF

Znanstveno i stručno usavršavanje usavršavanje:

2000.  Bayerische Landesanstalt für Tierzuch  München, Njemačka

2002. Tečaj: Microsatellites, Mitochondrial DNA and Conservation Genetics: Principles and Applications. Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek.

2012. Tečaju za osposobljavanje osoba koje rade sa pokusnim životinjama Kategorija 3 (FELASA cat. C equivalent). Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 2012

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

2016. - danas: Suradnik na projektu "Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva" HRZZ

2015. - 2016. Suradnik na projektu „Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

2010-2011: Suradnik na projektu “In vivo istraživanje niskoaromatskog visokosteranskog derivata naftalana (NAVS) Istraživanje je provedeno za tvrtku Medicopharmacia d.o.o., Topniška 4, 1000 Ljubljana.

2009- 2013: Voditelj projekta „Imunoadjuvantno i zaštitno djelovanje propolisa u životinja“ Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj Projekta119-0532265-1254

2007-2013 Suradnik na projektu”Prirodni antioksidansi i kemoterapija“ (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, BiH)

2007 - 2013: Suradnik na projektu „Kemoprevencija rasta tumora polifenolnim sastavnicama“ Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.

2002 - 2006: Suradnik na projektu "Geni, proizvodnost i biološka raznolikost domaćih životinja", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 0119102

1996 - 2002: Suradnik na projektu "Utvrđivanje statusa gena za malignu hipertermiju u svinja", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 119001

1992 - 1996: Suradnik na projektu "Tumori i metastaze: Biologija i liječenje", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Broj projekta: 1-08-303

Sudjelovanje u nastavi:

Voditelj kolegija na PMF-u (od 2008. do danas):

„Animalna fiziologija“ Preddiplomski studij, Molekularna biologija 3. godina

„Fiziologija čovjeka“ Integrirani preddiplomski i diplomski  studij nastavnički smjer Biologija-kemija 3. godina

„Fiziologija endokrinog sustava“ Integrirani preddiplomski i diplomski  studij nastavnički smjer Biologija-kemija, diplomski studij Molekularna biologija 1. godina

„Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima“ Preddiplomski studij, Biologija 3. Godina,  Preddiplomski studij, Molekularna biologija 2. Godina

„Fiziološki mehanizmi u toksikologiji“ diplomski studij Eksperimentalna biologija 1. godina

„Osnove patofiziologije“ diplomski studij Eksperimentalna biologija 1. godina

„Fiziologija oksidativnog stresa“ diplomski studij Eksperimentalna biologija 1. godina

„Toksikologija okoliša“ diplomski studij Znanost o okolišu 1. godina

„Animal physiology“ nastava na engleskom jeziku; Preddiplomski studij, Biologija, 3. godina

„Primijenjena animalna fiziologija“ diplomski studij Eksperimentalna biologija 1. godina, diplomski studij Molekularna biologija 1. godina

 

Voditeljstva (suvoditeljstva) kvalifikacijskih radova

15 završnih seminarskih radova,

Pomoćni voditelj  5 diplomskih radova,

Voditelj (pomoćni voditelj, suvoditelj) 30 diplomskih radova, 

1 magistarskog rada

1 doktorskog rada

 

Znanstvena djelatnost

Radovi u časopisima koje citira current contents: 30

Radovi u časopisima koje navodi sci expanded: 10

Radovi u časopisima koje navode ostale baze: 6

Poglavlja u knjizi: 4

Kongresna priopćenja  na znanstvenim skupovima 37

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.