O djelatniku

doc. dr. sc. Marko Močibob

Zvanje: docent
Lokacija: 312a/ZBK
Telefon:+385 1 4606 235
Telefon kućni:6235
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: http://gruic.chem.pmf.unizg.hr/
Zavod/služba: Zavod za biokemiju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Marko Močibob završio je studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Po završetku studija zaposlio se kao asistent na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Pod mentorstvom prof. I. Weygand-Đurašević izradio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Nekatalitičke proteinske domene eukariotskih seril-tRNA-sintetaza", te je doktorirao 2010. godine. Tijekom poslijediplomskog studija boravio je dva i pol mjeseca u laboratoriju prof. N. Bana, na institutu ETH (Zürich, Švicarska 2009. godine, a 2013. i 2014. godine znanstveno se usavršavao u laboratoriju prof. M. Ibbe, Department of Microbiology, The Ohio State University (Ohio, SAD), u trajanju od 8 mjeseci. Njegovi znanstveni interesi vezani su uz seril-tRNA-sintetaze, biosintezu proteina, te nekanonske uloge homologa seril-tRNA-sintetaza izvan translacije i biosinteze proteina. Od svibnja 2014. zaposlen je kao istraživač na FP7 projektu "Integra Life" Sveučilišta u Zagrebu (voditelj radne skupine: prof. G. Maravić Vlahoviček, Farmaceutsko-biokemijski fakultet), gdje se bavi istraživanjima rRNA-metiltransferaza i rezistencije na aminoglikozidne antibiotike. Od rujna 2015. godine docent je na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

            Kao asistent i viši asistent sudjelovao je u izvođenju svih oblika nastave na kolegijima Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Neposredni je voditelj šest diplomskih radova. U akad. god. 2013./14. i 2014./15. povjerena su mu predavanja iz kolegija Genomika i bioinformatika na diplomskom studiju kemije. Naslovni je docent PMF-a od prosinca 2014. godine

Tijekom svoje akademske karijere objavio je 15 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, 4 rada u ostalim časopisima i jedno poglavlje u knjizi. Sudjelovao je na brojnim domaćim i nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova, s ukupno 23 znanstvenih priopćenja. Dobio je nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za znanstvena postignuća u 2010. godini, te priznanje PMF-a za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu 2013. godine. Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatsko kemijsko društvo