AlpArray

AlpArray je međunarodna inicijativa koja je nastala sa željom da se detaljnije istraži orogeneza, tektonika, geodinamika, dinamika u plaštu, seizmičnost i seizmički hazard u području orogenskog sustava Alpe-Apenini-Karpati-Dinaridi. U okviru inicijative različite grupe provode razna geofizička istraživanja, s naglaskom na seizmološkim, kako bi se dobila prostorna slika fizičkih svojstava i građe litosfere i gornjeg plašta visoke kvalitete i rezolucije.

U inicijativi od početka sudjeluju i seizmolozi Geofizičkog odsjeka PMF-a. U Hrvatskoj je u okviru inicijative i projekta AlpArray Switzerland (ETH Zürich) postavljeno šest privremenih seizmoloških stanica (2015. – 2018.), a u AlpArray seizmološkoj mreži sudjelovale su i seizmološke stanice Hrvatske seizmografske mreže Geofizičkog zavoda (financirane u projektu HRZZ VELEBIT) i Seizmološke službe. Hrvatsku grupu vodi doc. dr. sc. Josip Stipčević.

Više informacija o samoj projektu pročitajte na službenoj mrežnoj stranici inicijative AlpArray.