AlpArray

AlpArray je međunarodna inicijativa koja je nastala sa željom da se detaljnije istraži orogeneza, tektonika, geodinamika, dinamika u plaštu, seizmičnost i seizmički hazard u području orogenskog sustava Alpe-Apenini-Karpati-Dinaridi. U okviru inicijative različite grupe provode razna geofizička istraživanja, s naglaskom na seizmološkim, kako bi se dobila prostorna slika fizičkih svojstava i građe litosfere i gornjeg plašta visoke kvalitete i rezolucije.

U inicijativi od početka sudjeluju i seizmolozi Geofizičkog odsjeka PMF-a. U Hrvatskoj je u okviru inicijative i projekta AlpArray Switzerland (ETH Zürich) postavljeno šest privremenih seizmoloških stanica (2015. – 2018.), a u AlpArray seizmološkoj mreži sudjelovale su i seizmološke stanice Hrvatske seizmografske mreže Geofizičkog zavoda (financirane u projektu HRZZ VELEBIT) i Seizmološke službe. Hrvatsku grupu vodi doc. dr. sc. Josip Stipčević.

Više informacija o samoj projektu pročitajte na službenoj mrežnoj stranici inicijative AlpArray.

 

Molinari I., J. Clinton, E. Kissling, G. Hetényi, D. Giardini, J. Stipčević, I. Dasović, M. Herak, V. Šipka, Z. Wéber, Z. Gráczer, S. Solarino, the Swiss-AlpArray Field Team, and the AlpArray Working Group: Swiss-AlpArray temporary broadband seismic stations deployment and noise characterization. Adv. Geosci., 43, 15-29, https://doi.org/10.5194/adgeo-43-15-2016, 2016