Geofizički seminar 1 i 2

Postupak prijave i oglašavanje

Tema seminara dogovara se s odgovarajućim nositeljem kolegija, prema podsmjeru studija. S nositeljem kolegija i satničarkom utvrđuje se termin održavanja seminara. Poslijediplomant mora ispuniti odgovarajući obrazac koji se nalazi u repozitoriju (desno). U obrazac je potrebno unijeti vrijeme i mjesto održavanja seminara, ime i prezime, naslov i sadržaj. Dokument nazovite "GSn-Ime_Prezime-ddmmgggg" (n = 1, 2, dd = dan, mm = mjesec, gggg = godina održavanja seminara). Ispunjeni obrazac treba poslati tjedan dana prije održavanja seminara  e-poštom izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak (e-adresa).

Na samom seminaru mora biti prisutan barem jedan od nositelja kolegija, po mogućnosti onaj koji po svom znanstvenom djelovanju odgovara podsmjeru studija, odnosno temi seminara.

 

Prijava na mailing listu

Poslijediplomski studenti mogu primati obavijesti o Geofizičkim seminarima 1 i 2 putem e-maila. Da bi ih se dodalo na mailing listu trebaju poslati e-mail izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak (e-adresa) s naslovom "Mailing lista za Geofizički seminar 1 i 2". U e-pošti napomenuti da li su meteorološke ili seizmološke struke.


Repozitorij