U godini dana u Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno je gotovo 1400 potresa magnituda većih ili jednakih 2.0.  Na youtube videu na poveznici (ili klikom na sliku) prikazuje se slijed kojim su se potresi magnituda M ≥ 2.0 događali u protekloj godini. Kružići su proporcionalni magnitudi potresa, a vrijeme je prikazano u UTC vremenu (engl. Coordinated Universal Time).

Potresi koji su se dogodili u 2020. godini su ručno analizirani, a epicentri potresa u 2021. godini su rezultat automatske lokacije potresa. 

 


Repozitorij