Dana 28. siječnja 2023. godine preminuo je profesor emeritus Ivan Habdija, jedan od začetnika modernih ekoloških istraživanja slatkovodnih ekosustava u Hrvatskoj.

Profesora Habdiju svi ćemo pamtiti kao znanstvenika koji je uvijek promovirao razvoj modernih bioloških istraživanja, poznatog u znanstvenim krugovima u zemlji i inozemstvu te kao profesora i mentora generacijama biologa. 
Prof. dr. sc. Ivan Habdija bio je na čelnim funkcijama predstojnika Zoologijskog zavoda, pročelnika Biološkog odsjeka, prodekana i dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nesebično se zalažući svojim radom za ustanovu u kojoj je proveo radni vijek.
Profesor Habdija rođen je 7. srpnja 1945. u Gornjim Plavnicama kraj Bjelovara. Gimnaziju je završio u Bjelovaru 1963. godine. Diplomirao je biologiju 1967. na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, magistrirao je 1969., a godinu dana kasnije zaposlio se u Federal Institute of Hydrobiology u Koblenzu (Njemačka).
Doktorat iz biologije stekao je 1975. Docentom postaje 1977., izvanrednim profesorom 1983., a od 1986. redovnim profesorom zoologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Znanstveno- istraživačku karijeru započeo je istraživanjem utjecaja otpadnih tvari na strukturu i raspored biocenoza u malim tekućicama. Rezultate je elaborirao u drugoj doktorskoj disertaciji iz biotehničkih znanosti 1989. godine. Nakon 1990. bavio se istraživanjima entropije akvatičkih biocenoza, njihove funkcionalne organizacije i protoka energije u njihovoj hranidbenoj mreži. Znanstvena postignuća izlagao je na mnogim međunarodnim znanstvenim kongresima i konferencijama u Europi i Americi.
Napisao je nekoliko sveučilišnih udžbenika i objavio više od 100 znanstvenih priloga u znanstvenim časopisima.
Dobitnik je državne nagrade ˝Ruđer Bošković˝ za znanstvena dostignuća i otkrića u prirodnim znanostima 1999. godine.

Profesor Habdija ostat će u trajnom sjećanju svih prirodoslovaca, posebno biologa i članova laboratorija, koje je mentorirao i s kojima je surađivao.

Posljednji ispraćaj profesora emeritusa Ivana Habdije bit će održan 01.02. (srijeda) u 14h u Gornjim Plavnicama (na katoličkom groblju).

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti