Hidrografija i bio-optika/Hydrography and bio-optics

Genetska karakterizacija mikrobninih populacija

GENETIC CHARACTERIZATION OF MICROBIAL POPULATIONS

Prva filogenetska stabla populacija Prochlorococcusa:

 

 

PCR metodom pomoću specifičnih početnica za ITS regiju (2F-ITS i 3R-ITS) i izolirane DNA detektirani su markerski geni specifični za Prochlorococcus populaciju.

Rezultati PCRa: slika 1% agaroznog gela sa prikazom očekivanih fragmentata iz 8 različitih uzoraka.

Željeni PCR fragmenti (srednji i donji fragment) su umnoženi (amplificirani) i napravljene su knjižnice klonova koje su pohranjene na IRB-u.

Rezultat: prikaz kolonija na 1% agaroznom gelu: