Ishodi učenja za sveučilišni diplomski studij Ekologija i zaštita prirode

Ishodi učenja (pdf)

 

Red predavanja (pdf)

 

  Za dodatne informacije o pojedinom kolegiju potrebno je kliknuti INFO (a ne ime predmeta)!


Sveučilišni diplomski studij Ekologija i zaštita prirode

Ekologija i zaštite prirode
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekotoksikologija (44539)
Klobučar, G.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Zaštićene vrste i područja u RH (44538)
Essert, S.; Buj, I.; Brigić, A.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Aktivizam u zaštiti okoliša i prirode (184164)
Hudina, S.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Bioraznolikost mora (74603)
Kružić, P.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
7.0 Ekologija bilja (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (196197)
Jelaska, S.
- 90
(30P+45PK+15S)
1 INFO
5.0 Geologija i hidrologija krša (44557)
Martinuš, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Geologija mora (44558)
Pikelj, K.; Felja, I.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Hidrologija (213796)
Čanjevac, I.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Stručna praksa (213533)
Blažević, S.; Hudina, S.; Marčić, Z.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bakteriologija onečišćenih voda (44563)
Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ekologija bakterija i virusa (44565)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.; Ivanković, T.; Ježić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (44560)
Gottstein, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172452)
Gottstein, S.
1,1,1
45
(30P+15PK)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (44566)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172458)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Limnologija (60233)
Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija pelagijala (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172460)
Bosak, S.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (44561)
Cvetko Tešović, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (44562)
Špoljar, M.; Gligora Udovič, M.
1,1,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (196199)
Špoljar, M.; Gligora Udovič, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Stručna praksa (213533)
Blažević, S.; Hudina, S.; Marčić, Z.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
5.0 Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (44567)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Zdravstvena i veterinarska entomologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (262755)
Ivković, M.
- 60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarenje morem i zaštita (60225)
Kružić, P.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Legislativa u zaštiti prirode (60224)
Fajković, H.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akvakultura (60232)
Zanella, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Analize podataka u biološkim istraživanjima (253569)
Karlić, R.; Štambuk, A.
- 75
(30P+45PK)
3 INFO
4.0 Bioremedijacija (60229)
Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
4.0 Društveno korisno učenje u biologiji (204805)
Škorić, D.; Radanović, I.
- 60
(15P+45S)
3 INFO
5.0 Evolucijska ekologija (240262)
Štambuk, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
5.0 Evolucijska ekologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (244825)
Štambuk, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Marčić, Z.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Osnove molekularne ekologije (83819)
Galov, A.; Radosavljević, I.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.; Hruševar, D.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (171762)
Maguire, I.; Hudina, S.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
6.0 Upravljanje prirodnim populacijama (60226)
Zanella, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Zdravstvena i veterinarska entomologija (240261)
Ivković, M.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158328)
- 300
(300S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekotoksikologija (44539)
Klobučar, G.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Zaštićene vrste i područja u RH (44538)
Essert, S.; Buj, I.; Brigić, A.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Aktivizam u zaštiti okoliša i prirode (184164)
Hudina, S.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Bioraznolikost mora (74603)
Kružić, P.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
7.0 Ekologija bilja (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (196197)
Jelaska, S.
- 90
(30P+45PK+15S)
1 INFO
5.0 Geologija i hidrologija krša (44557)
Martinuš, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Geologija mora (44558)
Pikelj, K.; Felja, I.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Hidrologija (213796)
Čanjevac, I.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Stručna praksa (213533)
Blažević, S.; Hudina, S.; Marčić, Z.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bakteriologija onečišćenih voda (44563)
Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ekologija bakterija i virusa (44565)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.; Ivanković, T.; Ježić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (44560)
Gottstein, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172452)
Gottstein, S.
1,1,1
45
(30P+15PK)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (44566)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172458)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Limnologija (60233)
Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija pelagijala (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172460)
Bosak, S.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (44561)
Cvetko Tešović, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (44562)
Špoljar, M.; Gligora Udovič, M.
1,1,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (196199)
Špoljar, M.; Gligora Udovič, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (44567)
Jelaska, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Zdravstvena i veterinarska entomologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (262755)
Ivković, M.
- 60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarenje morem i zaštita (60225)
Kružić, P.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Legislativa u zaštiti prirode (60224)
Fajković, H.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> DEZP - Izborni predmeti, 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akvakultura (60232)
Zanella, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Analize podataka u biološkim istraživanjima (253569)
Karlić, R.; Štambuk, A.
- 75
(30P+45PK)
3 INFO
4.0 Bioremedijacija (60229)
Hrenović, J.; Ivanković, T.
0,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
4.0 Društveno korisno učenje u biologiji (204805)
Škorić, D.; Radanović, I.
- 60
(15P+45S)
3 INFO
5.0 Evolucijska ekologija (240262)
Štambuk, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
5.0 Evolucijska ekologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (244825)
Štambuk, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Marčić, Z.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Osnove molekularne ekologije (83819)
Galov, A.; Radosavljević, I.
1,0,0
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.; Hruševar, D.
1,0,0
45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Profesionalne vještine u biološkoj struci (171762)
Maguire, I.; Hudina, S.
- 75
(30P+15PK+30S)
3 INFO
6.0 Upravljanje prirodnim populacijama (60226)
Zanella, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Zdravstvena i veterinarska entomologija (240261)
Ivković, M.
- 60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158328)
- 300
(300S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Sveučilišni diplomski studij Ekologija i zaštita prirode, modul Kopno

Kopno
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija bilja (44542)
Jelaska, S.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
1 INFO
6.0 Vegetacijska ekologija (74436)
Alegro, A.
1,0,0
75
(60P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih kralješnjaka (44545)
Buj, I.
1,0,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Ekologija kukaca (44543)
Kučinić, M.; Previšić, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92841)
Buj, I.; Jelaska, S.
- 120
(120T)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija bilja (44542)
Jelaska, S.
1,0,0
90
(30P+45PK+15S)
1 INFO
6.0 Vegetacijska ekologija (74436)
Alegro, A.
1,0,0
75
(60P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih kralješnjaka (44545)
Buj, I.
1,0,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Ekologija kukaca (44543)
Kučinić, M.; Previšić, A.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92841)
Buj, I.; Jelaska, S.
- 120
(120T)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Sveučilišni diplomski studij ekologija i zaštite prirode, modul Kopnene vode

Kopnene vode
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih voda (44546)
Ternjej, I.; Ivković, M.; Gottstein, S.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Ekologija protista (44549)
Ljubešić, Z.; Matoničkin Kepčija, R.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biologija onečišćenih voda (44548)
Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Ivković, M.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Energetika ekosustava (44547)
Miliša, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92842)
Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih voda (44546)
Ternjej, I.; Ivković, M.; Gottstein, S.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Ekologija protista (44549)
Ljubešić, Z.; Matoničkin Kepčija, R.
1,0,0
60
(30P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biologija onečišćenih voda (44548)
Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Ivković, M.
1,0,0
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Energetika ekosustava (44547)
Miliša, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92842)
Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
1,0,0
120
(120T)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Sveučilišni diplomski studij ekologija i zaštite prirode, modul More

More
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marikultura i utjecaj na okoliš (44551)
Buj, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Metode istraživanja mora (74437)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija obalnog područja mora (44552)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
75
(30P+45S)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija pelagijala (44553)
Bosak, S.
1,1,1
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92843)
Bosak, S.; Kružić, P.
0,0,0
120
(120T)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marikultura i utjecaj na okoliš (44551)
Buj, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Metode istraživanja mora (74437)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija obalnog područja mora (44552)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
75
(30P+45S)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija pelagijala (44553)
Bosak, S.
1,1,1
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92843)
Bosak, S.; Kružić, P.
0,0,0
120
(120T)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj