O djelatniku

prof. dr. sc. Dijana Škorić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4898 079
Telefon kućni:8079
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za mikrobiologiju
Godina diplomiranja:1992.
Godina magistriranja:1996.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Konzultacije

Prema dogovoru (Molim, dogovarati termin putem e-maila.)

Životopis

Ime i prezime:         Dijana Škorić

Datum i mjesto rođenja:     29th December, 1968, Zagreb, Croatia

Poveznica na Hrvatsku znanstvenu bibliografiju: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=214294

 

Dijana Škorić stekla je stupanj doktora znanosti iz polja biologija 2000. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Zaposlena je kao izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Biološki odsjek) Sveučilišta u Zagrebu gdje održava nastavu na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima iz kolegija povezanih s molekularnom bakteriologijom i virologijom. Do sada je bila mentor dviju doktorskih disertacija, i 15 magistarskih i diplomskih radova.

Znanstveni interesi su joj u području molekularne biljne patologije s naglascima na raznolikost biljnih virusa i subvirusnih patogena (viroida), molekularnu karakterizaciju, epidemiologiju i raznolikost fitoplazmi i ostalih nekultivabilnih bakterija. Bila je Fulbrightov stipendist na Department of Plant Pathology, University of California-Riverside, SAD, korisnica EMBO short-term istraživačke stipendije na Dipartimento di Patologia Vegetale e Scienze Ambientali, University of Bologna, Italija, gdje je kasnije bila i TEMPUS-stipendist, te gostujući mladi istraživač na Dipartimento di Patologia Vegetale, University of Bari, Italija.

Dijana Škorić bila je predsjednica dvaju znanstvenih odbora međunarodnih kongresa, članica još dvaju, te predsjednica organizacijskih odbora jednog domaćeg kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Osobno je prezentirala 3 pozvana predavanja na međunarodnim kongresima, te još tri na domaćim kongresima s međunarodnim sudjelovanjem.

Bila je voditeljica jednog bilateralnog znanstvenog projekta, a sudjelovala je u tri međunarodna znanstvena projekta kako slijedi:

  1. SEE-ERA.NET „Global epidemiology of phytoplasma diseases of economic importance in Southeast Europe“ (Network PHYTOPLASMA-EPIDEMIO) FP6 iz kategorije networking (studeni 2007 - srpanj 2008),
  2. COST Action FA0807 „Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems“ (2009-2013),
  3. COST Action FA0806 „Plant virus control employing RNA-based vaccines: A novel non-transgenic strategy“ (2009-2013).

Također je sudjelovala kao istraživač u 8 domaćih znanstvenih projekata.

D. Škorić je članica međunarodnih i domaćih znanstvenih odbora i društava. Predstavlja Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD) u International Committee on Taxonomy of Viruses od 2012., predsjednica je Virološke sekcije HMD-a od 2013., i predstavnica je Hrvatske u Mediterranean Network on Certification of Citrus (MNCC) od 2003. Također je članica International Organization of Citrus Virologists (IOCV), International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), International Council for the Study of Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops (ICVF), International Organization of Mycoplasmology (IOM) i Hrvatskog biološkog društva 1885. Između ostalih, obnašala je dužnost zamjenika Biološkog odsjeka i pomoćnika za nastavu (2010-2011). Izv. prof. Dijana Škorić objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova, četiri poglavlja u knjigama i sudjelovala je na više od 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno se, osim engleskim, služi francuskim i talijanskim jezikom.

Od 2010. članica uređivačkog odbora (kao associate editor 2010.-2014. i kao senior editor od 2015.) znanstvenog časopisa Journal of Plant Pathology (indeksiran u bazi Current Contents).

Recenzent oko 50 radova za časopise koje navodi baza Current Contents (Journal of Plant Pathology, Plant Disease, Canadian Journal of Phytopathology, Journal of Phytopathology) ili SCI Expanded (Phytopatologia Mediterranea, Acta Botanica Croatica), recenzent jednog projekta za američki NSF.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.