O djelatniku

prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič

Zvanje: redoviti profesor
Telefon:+385(0)1 6189 706
Telefon kućni:133
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:2001.
Godina doktoriranja:2007.
Na zavodu od:2001.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

 Prema dogovoru

Životopis

Obrazovanje

29.10.2007. Obrana doktorske disertacije pod naslovom ”Sukcesije funkcionalnih grupa fitoplanktona u polimiktičnim krškim jezerima pod mentorstvom  prof.dr.sc. Anđelke Plenković-Moraj; povjerenstvo dr. sc. Marija Tomec, v.zn. sur., IRB    Zagreb i prof. dr. sc. Damir Viličić i prof dr, sc. Anđelka Plenković-Moraj.

2002.-2007. Poslijediplomski studij na Biološkom odsjeku PMFa, znanstveno područje biologija, smjer ekologija.

06.02.2001. Obranila diplomskog rad pod nazivom „Citogenetička analiza kalusnoga tkiva vrste Allium commutatum Guss.” (mentor doc. dr. sc. Mirjana Pavlica) i stekla stručni naziv: Profesor biologije i kemije

1995.-2001. Dodiplomski studij - Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek - nastavnički profil, usmjerenje: biologija i kemija u trajanju od osam semestara

1991.-1995. Opća gimnazija Bartul Kašić, Pag

1983.-1991. Osnovna škola Juraj Dalmatinac, Pag

 

Usavršavanje

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu

2018. DNAqua-Net training school on the "Application of (e)DNA in aquatic bioassessments", 22-26 listopad 2018. University of Bucharest (Rumunjska)

2017. IRSAE summer school Integrating ‘Omics’ Technologies into Aquatic Ecology: New perspectives in Metagenomic, Metabolomic and Bioinformatic applications in the study of aquatic ecosystems June, 26-30 2017, FEM, San Michele all’Adige, Italija 

2005.  Stipendija Vlade Republike Mađarske u trajanju od 3 mjeseca na Sveučilištu u Debrecenu pod mentorstvom dr. Istvan Grigorszky

2004. Sudjelovanje na kolegiju Slatkovodne alge Iowa State Sveučilišta pod mentorstvom dr. James L. Wee

2003. Sudjelovanje na međunarodnom tečaju za determinaciju slatkovodnih algi pod mentorstvom dr. sc. David John i prof. dr. sc. Brian Whitton održanom na Sveučilištu u Durhamu, Velika Britanija

Stručne i znanstvene radionice

2021. statistička obrada podataka u Primer softwareu „Workshop on Multivariate Analysis in Ecology(& Other Sciences), using PRIMER version 7”, Engleska, Plymouth Marine Laboratory, voditelj: Dr.sc. Paul Somerfield

2018. ECOSTAT Nutrient workshop “Developing, understanding and using nutrient boundaries”; 6-7 studeni 2018., Bucharest, Romunjska

2016. Olympusova radionica za konfokalni mikroskop FV3000, 1. veljače 2017, Zagreb 

2014. Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju za prirodne i tehničke znanosti; Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog projekta „BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network“. 10. prosinca 2014. Zagreb

2014. Kako napisati dobar projekt za finaciranje istraživačko-inovacionih programa EU Obzor 2020, Zagreb- 03.10.2014,. Zagreb

2011. Informativna radionica “Marie Curie stipendije”, EURAXESS, 20.04.2011. Zagreb

2011. Professionalization of PhD Supervisor pod vodstvom Johana Sonnevela (University of Utrecht)- Radionica za mentore 15.-16.06.2011. Zagreb

 

Nastavna zaduženja

2020.-2022. 

 1. Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; 
 2. Protista 37612 (preddiplomski sveučilišni studij – Znanosti o okolišu (I  godina, obvezni kolegij 2+3+1),2/3;
 3. Ekologija protista 54601 (diplomski sveučilišni studij – Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), ½
 4. Plankton slatkih voda (44562) (4414) (Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštite prirode II godina, izborni kolegij 2+2+0), ½
 5. Plankton slatkih voda (196199) (EN-44562) (Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštite prirode II godina, izborni kolegij 2+2+0), ½ kolegij se izvodi na engleskom jeziku: 196199
 6. Alge i učenički projekti 208674 (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologija i kemija; IV godina smjer: nastavnički, izborni kolegij 2+0+1), 
 7. Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½; 
 8. Alge u biološkoj valorizaciji slatkovodnih ekosustava 151870 (doktorski studij PMFa)
 9. Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (II godina i III godina, obvezni kolegij 2+1)
 10. Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava 144082; (Diplomski studij / Agroekologija / Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi, Sveučilište u Zagrebu Agronmski fakultet (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 11. Laboratorijska stručna praksa 83522

2017.-2020. 

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½; Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava; Agronomija-mikrobna biotehnologija u poljoprivredi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2016.-2017. 

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½; Alge i gljive 40657 (I godina integrirani prediplomski studij Bilogije i kemije); Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista 40657 (I godina integrirani prediplomski studij Bilogije i kemije); Protista 37612 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (I godina, obvezni kolegij); Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava; Agronomija-mikrobna biotehnologija u poljoprivredi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2015.-2016. 

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½.

2014.-2015. 

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½., Protista 37612 (preddiplomski sveučilišni studij – Znanosti o okolišu (I  godina, obvezni kolegij 2+3+1),2/3; Plankton slatkih voda (44562) (4414) (Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštite prirode II godina, izborni kolegij 2+2+0), ½

2010.-2014. 

Botanika 35804 (preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija (I  godina, obvezni kolegij 4+4+0),1/3; Ekologija protista (diplomski sveučilišni studij  –  Znanosti o okolišu  modul Biološka zaštita okoliša (II godina, izborni kolegij 2+2+0), 1/2; Mikrobiologija ekosustava 33829 (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarsko odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (II godina, obvezni kolegij 2+1)-praktikumska nastava; Terenska nastava 40928 (Preddiplomski sveučilišni studij- Znanosti o okolišu (II godina, obvezni kolegij)- biološki dio ½.

2005. -2008.

Aktivno uključena u izvođenje praktikuma iz kolegija Biologija alga i gljiva (dvopredmetni studijski program Biologija-kemija i smjer Molekularna biologija), Alge i gljive (jednopredmetni nastavnički studijski program Biologija), Protista (preddiplomski studijski program Znanosti o okolišu)

2001.-2006.

Aktivno uključena u izvođenje praktikuma iz kolegija Biologija alga i gljiva, za smjerove: prof. biologije i kemije i dipl. ing. molekularne biologije te iz kolegija Alge i gljive za smjer prof. biologije kao i u izvođenje terenske nastave za studente druge godine Biološkog odjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

Podaci o stručnom, upravnom, organizacijskom i javnom radu

2018.-2022. Osnivanje i vođenje HRVATSKE NACIONALNE ZBIRKE DIJATOMEJA 

2014. Tajnik Hrvatskog Biološkog Društva 

2012.-2013.  Pomoćnik za investicije i ulaganja na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultet Sveučilišta u Zagrebu; pročelnik prof. dr. sc. Göran Klobučar

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Selak, Lorena; Osterholz, Helena; Stanković, Igor; Hanžek, Nikola; Gligora Udovič, Marija; Dittmar, Thorsten; Orlić, Sandi (2022) Adaptations of microbial communities and dissolved organics to seasonal pressures in a mesotrophic coastal Mediterranean lake. Environmental Microbiology doi:10.1111/1462-2920.15924 

2. Novosel, Nives; Mišić Radić, Tea; Levak Zorinc, Maja; Zemla, Joanna; Lekka, Malgorzata; Vrana, Ivna; Gašparović, Blaženka; Horvat, Lucija; Kasum, Damir; Legović, Tarzan;  Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Ivošević DeNardis, Nadica (2022) Salinity-induced chemical, mechanical, and behavioral changes in marine microalgae.  Journal of Applied Phycology doi:10.1007/s10811-022-02734-x

3. Gligora Udovič, Marija; Kulaš, Antonija; Šušnjara, Mirela; Arapov, Jasna; Blanco, Saul; Levkov Zlatko (2022) Cymbopleura amicula stat nov. et. nom. nov. (Bacillariophyceae)—a rare diatom species from a karst river in Croatia. Phytotaxa, 532, 2;  139-151. doi:10.11646/PHYTOTAXA.532.2.2

4. Šimunović, Maja; Kulaš, Antonija; Žutinić, Petar; Goreta, Gordana; Gligora Udovič, Marija (2022)Phytoplankton metrics for trophic and ecological status assessment of a natural karstic lake.  Acta Botanica Croatica, 81, 2; ABCRA 25, 25 doi:10.37427/botcro-2022-016

5. Donis, Daphne; Mantzouki, Evanthia; McGinnis, Daniel F.; Vachon, Dominic; Gallego, Irene; Grossart, Hans-Peter; Domis, Lisette N. de Senerpont; Teurlincx, Sven; Seelen, Laura; Lurling, Miquel; Verstijnen, Yvon; Maliaka, Valentini; Fonvielle, Jeremy; Visser, Petra M.; …..Maronić, Dubravka Špoljarić; Stević, Filip; Pfeiffer, Tanja Žuna; Vucelić, Itana Bokan; Žutinić, Petar; Udovič, Marija Gligora; ……Akcaalan, Reyhan; Albay, Meric; Alp, Mehmet Tahir; Ozkan, Korhan; Sevindik, Tugba Ongun; Tunca, Hatice; Onem, Burcin; Paerl, Hans; Carey, Cayelan C.; Ibelings, Bastiaan W. (2021) Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography, 9999 1-20 doi:10.1002/lno.11963

6. Stanković, Igor; Gligora Udovič, Marija; Šušnjara, Mirela; Alegro, Antun; Levkov, Zlatko (2022) Diversity and ecology of benthic diatoms in a mire with narrow pH gradient. Fottea, 22, 1;  39-55 doi:10.5507/fot.2021.015

7. Rotter, Ana; Barbier, Michele; Bertoni, Francesco; Bones, Atle M.; Cancela, M. Leonor; Carlsson, Jens; Carvalho, Maria F.; Ceglowska, Marta; Chirivella-Martorell, Jeronimo; Dalay, Meltem Conk; Cueto, Mercedes; Dailianis, Thanos; ……Udovič, Marija Gligora; DeNardis, Nadica Ivošević; ….Ljubešić, Zrinka; ……..Safarik, Ivo; Talve, Siret; Tasdemir, Deniz; Schneider, Xenia Theodotou; Thomas, Olivier P.; Torunska-Sitarz, Anna; Varese, Giovanna Cristina; Vasquez, Marlen (2021) The essentials of marine biotechnology.  Frontiers in Marine Science, 8, 629629, 53 doi:10.3389/fmars.2021.629629 

8.  Kulaš, Antonija; Gulin, Vesna; Matoničkin Kepčija, Renata; Žutinić, Petar; Sertić Perić, Mirela; Orlić, Sandi; Kajan, Katarina; Stoeck, Thorsten; Lentendu, Guillaume; Čanjevac, Ivan; Martinić, Ivan; Gligora Udovič, Marija (2021) Ciliates (Alveolata, Ciliophora) as bioindicators of environmental pressure: A karstic river case. Ecological Indicators, 124, 107430, 12 doi:10.1016/j.ecolind.2021.107430

9. Kulaš, Antonija; Marković, Tamara; Žutinić, Petar; Kajan, Katarina; Karlović, Igor; Orlić, Sandi; Keskin, Emre; Filipović, Vilim; Gligora Udovič, Marija (2021) Succession of Microbial Community in a Small Water Body within the Alluvial Aquifer of a Large River.  Water, 13, 2; 115, 23 doi:10.3390/w13020115

10. Novosel, Nives; Mišić Radić, Tea; Zemla, Joanna; Lekka, Malgorzata; Čačković, Andrea; Kasum, Damir; Legović, Tarzan; Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Ivošević DeNardis, Nadica (2021)Temperature-induced response in algal cell surface properties and behavior. Journal of Applied Phycology, 34,  243-259 doi:10.1007/s10811-021-02591-0

11. Hanžek, Nikola; Gligora Udovič, Marija; Kajan, Katarina; Borics, Gábor; Várbíró, Gábor; Stoeck, Thorsten; Žutinić, Petar; Orlić, Sandi; Stanković, Igor (2021) Assessing ecological status in karstic lakes through the integration of phytoplankton functional groups, morphological approach and environmental DNA metabarcoding. Ecological Indicators, 131, 108166, 13 doi:10.1016/j.ecolind.2021.108166

Profesionalni interesi i članstva

ADIPA, British Phycological Society, HBD Hrvatsko biološko društvo Croatian Biological Society, HBoD Hrvatsko Botaničko društvo  Croatian Botanical Society, HUSEk Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa 

Izabrani projekti

2022.-2025. NKFIH K137950 Complex Study Of Diatom Diversity With Special Emphasis On Rarity And Invasion. Voditelj: Stenger-Kovács Csilla, znanstveni

2019.-2023. Ocean4Biotech CA18238 - European transdisciplinary networking platform for marine  biotechnology- COST. Voditelj: Ana Rotter, znanstveni

2020.-2024. NATURAVITA – monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentnesedimentacije, staništa i faune - Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja, površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja. Voditelj: prof.dr.sc Zlatko Mihaljević, gospodarstveni

2022.-2023. Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2022. godini. Voditelj: prof.dr.sc Zlatko Mihaljević, gospodarstveni

2018.-2020. Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica, voditelj: izv.prof.dr. Marko Miliša, gospodarstveni

2018.-2022. CELLSTRESS: Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima (From algal cell surface properties to stress markers for aquatic systems). HRZZ. Voditelj: dr. Nadica Ivošević DeNardis, konzultant, znastveni

2018.-2019.  BACK: Ocjena ekološkog stanja rijeke Krke primjenom DNA barcodinga. Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič, gospodarstveni

2018.-2019.  Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja. Voditelj: izv.prof.dr. Marija Gligora Udovič, gospodarstveni

2017.-2021. TRANITAL Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku, HRZZ. Voditelj dr.sc. Tamara Marković, znanstveni

 

Povijest zaposlenja

2018. Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti polje biologija, grana botanika pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

2018. Znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija

2009. Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti polje biologija, grana botanika pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

2009. Znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija

2007.-2009. Znanstveni novak-asistent na znanstveno-istraživačkom projektu Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske, voditelj znanstvenog projekta (119-0000000-1229): prof. dr .sc. A. Plenković-Moraj

2002.-2006. Znanstveni novak-asistent na znanstveno-istraživačkom projektu Struktura zajednica sedrotvornih alga u krškim vodama Hrvatske (0119146), voditelj znanstvenog projekta: prof. dr. sc. A. Plenković-Moraj

2001.-2002. Znanstveni novak na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Biološko-ekološka obilježja Vranskog jezera na Cresu (119104), voditelj znanstvenog projekta: prof. dr. sc. Milan Meštrov. Mentor u okviru projekta-prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj