O djelatniku

Nikola Renić, mag. educ. biol. et chem.

Zvanje: asistent
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.linkedin.com/in/nikola-renic/
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2021.
Na zavodu od:2022.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

NIKOLA RENIĆ (rođen u Zagrebu 06. prosinca 1995), 2014. godine upisuje nastavnički studij biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija aktivan je na Zavodu za molekularnu biologiju za trajanja druge, treće i četvrte godine studija kada sudjeluje u izvođenju praktikumske nastave kolegija Biologija stanice kao demonstrator. Za studiranja sudjeluje u Danima otvorenih vrata Fakulteta na Biološkom i Kemijskom odsjeku. Diplomirao je pri Laboratoriju za zoologiju kralješnjaka i zaštitu prirode Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Buj s temom „Populacijska struktura i invazivnost crvenperke u Prošćanskom jezeru“. Nakon diplomiranja radi u XVI. Gimnaziji u Zagrebu kao nastavnik biologije i kemije te početkom 2022. godine počinje raditi kao asistent na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisuje i Doktorski studij Biologije, također na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u sklopu kojega piše doktorsku disertaciju o uklanjanju brana i pregrada na vodotocima te utjecaju istih na migracije pastrvi. Posebno zanimanje gaji prema edukaciji te ekologiji i konzervacijskoj biologiji. U Laboratoriju za zoologiju kralješnjaka i zaštitu prirode radi na brojnim znanstvenim i stručnim projektima koji se bave slatkovodnom ihtiologijom, konzervacijskom biologijom i edukacijom te sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Kralješnjaci, Marikultura i utjecaj na okoliš, Terenska nastava i dr. U 2023. godini postaje predstavnik asistenata Biološkog odsjeka u Kolegiju Biološkog odsjeka te predstavnik asistenata Zoologijskog zavoda u Vijeću Biološkog odsjeka. Također, postaje i član skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Vijeća prirodoslovnog područja kao predstavnik studenata poslijediplomskih studija. Sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima kao izlagač te je koautor jednog znanstvenog rada.