O djelatniku

Sven Horvatić, dr. sc.

Zvanje: asistent - predavač
Funkcija:Asistent
Telefon:+385(0)1 4877 712
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2015.
Godina doktoriranja:2021.
Na zavodu od:2016.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Sven Horvatić rođen je 08. svibnja 1991. godine u Zagrebu. Završio je preddiplomski studij Znanosti o okolišu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu 2013. godine, a iste se godine upisuje na diplomski smjer Eksperimentalne biologije (modul Zoologija). Diplomski rad pod naslovom: „Produkcija zvukova ponto-kaspijskog riječnog glavočića (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814) i njegova srodnost s mediteranskim vrstama s obzirom na akustična svojstva“ je izradio 2015. godine te ga uspješno obranio pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Zanelle. Tijekom diplomskog studija je sudjelovao u programu ERASMUS studentske mobilnosti, u sklopu kojeg je proveo stručnu praksu u ljetnom semestru 2014. godine na Sveučilištu Ca' Foscari di Venezia. Za vrijeme stručne prakse je radio pod mentorstvom Prof. dr. sc. Stefana Malavasija, tijekom koje je većina znanstvene pažnje bila posvećena provođenju laboratorijskih bioakustičkih eksperimenata i akustičkoj obradi zvukova europskih glavoča porodice Gobiidae.

Poslije završetka diplomskog studija 2015. godine, upisuje prvu godinu poslijediplomskog studija Biologije pri PMF-u u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Zanelle. Godinu dana kasnije se zaposlio na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu kao znanstveni novak - asistent na stručnom projektu „Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2016. godini (grupa Es – Ribolovno područje Jadran)“. Doktorski rad, pod naslovom "Akustička svojstva i filogenetski odnosi glavoča porodice Gobiidae (Teleostei; Gobiiformes)", obranio je pod mentorstvom Prof. dr. sc. Davora Zanelle, 2021. godine. U sklopu svoje doktorske disertacije Sven je istražio koliko se akustička divergencija poklapa s genetskom diverzifikacijom vokalnih vrsta glavoča, s naglaskom na filogenetski signal koji (potencijalno) ti zvukovi nose. Od 2017. godine radi kao stručni suradnik na projektu „Biološka ispitivanja nadzemnih voda na HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava“ na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a. U sklopu poslijediplomskog studija je sudjelovao na nekoliko znanstvenih usavršavanja iz područja bioakustike izvan Hrvatske: u Italiji (Ca' Foscari Sveučilište u Veneciji, mentor: Prof. Stefano Malavasi) i Belgiji (Sveučilište u Liègeu, mentor: Prof. Eric Parmentier). Autor je 17 izvornih znanstvenih radova (12 u bazi CC), dok je na njih šest prvi autor.

Znanstveno interesno područje Svena Horvatića obuhvaća bioaskutiku riba (produkcija i percepcija zvukova, utjecaj okoliša, fizioloških procesa i morfologije na raznolikost istih), filogeniju slatkovodnih riba (pastrve, pijori, klenovi, itd.) i ihtiologiju općenito, a kao ciljana skupina ističu se glavoči porodice Gobiidae. Od 2015. godine, Sven je uključen u terenska istraživanja hrvatske ihtiofaune (monitorinzi, programi i planovi upravljanja, itd.).

Za više detalja, posjetite osobnu web stranicu: https://svenhorvatic0.wixsite.com/website

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Horvatić, S., Malavasi, Vukić, J., Šanda, R., Marčić, Z., Ćaleta, M., Lorenzoni, M., Mustafić, P., Buj, I., Onorato, L., Ivić, L., Cavraro, F., Zanella, D. (2021) Correlation between acoustic divergence and phylogenetic distance in soniferous European gobiids (Gobiidae; Gobius lineage). Plos One. U tisku.
 2. Horvatić, S., Zanella, D., Marčić, Z., Mustafić, P., Buj, B., Onorato, O., Ivić, L., Karlović, K., Ćaleta, M. (2021) First report of the Chinese sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 in the Drava River, Croatia. Aquatic Invasions. U tisku.
 3. Raguž, L., Buj, I., Marčić, Z., Veble, V., Ivić, L., Zanella, D., Horvatić, S., Mustafić, P., Ćaleta, M., Sabolić, M. (2021). First look into the evolutionary history, phylogeographic and population genetic structure of the Danube barbel in Croatia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 422, 13.
 4. Ivić, L., Buj, I., Raguž, L., Marčić, Z., Ćaleta, M., Zanella, D., Mustafić, P., Horvatić, S. (2021). Diversity and structure of trout populations (Salmo sp., Salmonidae, Actinopteri) in the Žumberak-Samoborsko Gorje Nature Park in Croatia. Fundamental and Applied Limnology. (194), 3; 215–225.
 5. Marčić, Z., Abramović, A., Ćaleta, M., Buj, I., Zanella, D., Horvatić, S., Mustafić, P. (2020). Early development of the endemic dace Telestes karsticus (Leuciscidae, Cypriniformes) in a Dinaric karst stream in Croatia. Journal of Applied Ichthyology. (37), 1; 99–105.
 6. Tutman, P., Zanella, D., Horvatić, S., Hamzić, A., Adrović, A., Dulčić, J., Glamuzina, B. (2020). Freshwater gobies (Gobiidae) of Bosnia and Herzegovina: a review of the current status and distribution. Journal of Vertebrate Biology. (69), 4; 1–15.
 7. Piria, M., Zanella, D., Marčić, Z., Ćaleta, M., Horvatić, S., Jakšić, G., Buj, I., Paunović, M., Simonović, P., Mustafić, P. (2020). Has the racer goby Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) failed to invade the Danube tributaries, the Sava and Drava Rivers? Fundamental and Applied Limnology. (194), 3; 227–235.
 8. Buj, I., Raguž, L., Marčić, Z., Ćaleta, M., Duplić, A., Zanella, D., Mustafić, P., Ivić, L., Horvatić, S., Karlović R. (2020). Plitvice Lakes National park harbors ancient, yet endangered diversity of trout (genus Salmo). Journal of Applied Ichthyology. (37), 1: 20–37.
 9. Buj, I, Mustafić, P., Ćaleta, M., Marčić, Z., Ivić, L.,  Žalac, S., Zanella, D., Karlović, R., Horvatić, S., Raguž, L. (2020). Peculiar occurrence of Cobitis bilineata Canestrini, 1865 and Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) (Cobitidae, Actinopteri) in the Danube River basin in Croatia. Fundamental and Applied Limnology. 194; 201–213.
 10. Ćaleta, M., Marčić, Z., Buj, I., Zanella, D., Mustafić, P., Duplić, A., Horvatić, S. (2019). A review of extant croatian freshwater fish and lampreys, Annotated list and distribution. Croatian Journal of Fisheries. (77), 3; 137–234.
 11. Buj, I., Marčić, Z., Čavlović, K., Ćaleta, M., Tutman, P., Zanella, D., Duplić, Al., Raguž, L., Ivić, L., Horvatić, S., Mustafić, P. (2019). Multilocus phylogenetic analysis helps to untangle the taxonomic puzzle of chubs (genus Squalius: Cypriniformes: Actinopteri) in the Adriatic basin of Croatia and Bosnia and Herzegovina. Zoological Journal of the Linnaean Society. (189), 3; 953–974.
 12. Horvatić, S., Bem, L., Malavasi, S., Marčić, Z., Buj, I., Mustafić, P., Ćaleta, M., Zanella, D. (2019). Comparative analysis of sound production between the bighead goby Ponticola kessleri and the round goby Neogobius melanostomus: implications for phylogeny and systematics. Environmental Biology of Fishes. 102, 727–739.
 13. Horvatić, S., Malavasi, S., Parmentier, E., Marčić, Z., Buj, I., Mustafić, P., Ćaleta, M., Smederevac-Lalić, M., Skorić, S. i Zanella, D. (2019). Acoustic communication during reproduction in the basal gobioid Amur sleeper and the putative sound production mechanism. Journal of Zoology. (309), 4; 269-279.
 14. Zanella, D.; Marčić, Z.; Ćaleta, M.; Buj, I.; Zrnčić, S.; Horvatić, S.; Mustafić, P. (2017). Early development of the freshwater goby Orsinogobius croaticus endemic to Croatia and Bosnia-Herzegovina. Cybium. (41), 4; 335-342.
 15. Horvatić, S., Marčić, Z., Mrakovčić, M., Mustafić, P., Buj, I., Ćaleta, M., Zanella, D. (2017). Threatened Fishes of the World: Orsinogobius croaticus (Mrakovčić, Kerovec, Mišetić and Schneider, 1996) (Teleostei: Gobiidae). Croatian Journal of Fisheries. (75), 1; 23-30.
 16. Mustafić, P., Buj, I., Opašić, M., Zanella, D., Marčić, Z., Ćaleta, M., Šanda, R., Horvatić, S., Mrakovčić, M. (2017). Morphological comparison of Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882), D. adspersus (Heckel, 1843), D. jadovensis (Zupančič & Bogutskaya, 2002) and D. krbavensis (Zupančič & Bogutskaya, 2002), endemic species of the Dinaric karst, Croatia. Journal of Applied Ichthyology. (33), 2; 256-262.
 17. Horvatić, S., Cavraro, F., Zanella, D., Malavas, S. (2016). Sound production in the Ponto-Caspian goby Neogobius fluviatilis and acoustic affinities within the Gobius lineage: implications for phylogeny. Biological Journal of the Linnaean Society. (117), 3; 564-573.

Profesionalni interesi i članstva

Croation Ichthiologycal Society (HID), Zagreb (2015 — danas)

International Bioacoustics Council (IBAC)

BIOM, Zagreb (2016 — 2018)

20 000 Leagues Society, Zadar (2016 — 2017)

 

Izabrani projekti

Biological study of surface water of the hydropower systems Varaždin, Čakovec and Dubrava in 2016, 2017, 2018 and 2019. Perica Mustafić i sur., Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb.

Monitoring project of Croatian freshwater ichthyofauna in 2016, 2017, 2018 and 2019 (zone E – Adriatic). Perica Mustafić i sur., Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb.

Research and optimisation of ichthyocenosis of Butoniga Reservoir for the purpose of reducing the trophic level in 2017, 2018 and 2019. Perica Mustafić i sur., Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb.

Usluga istraživanja riba i školjkaša u rijeci Sutli u projektu Veze prirode (Fishes and Unionidae of Sutla River). Zoran Marčić i sur., Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb.

Stručna podloga za Plan upravljanja (s akcijskim planom) za vrste roda Salmo (982617). Ivana Buj i sur., Hrvatsko ihtiološko društvo, Zagreb.

Usluga izrade stručne podloge – svijetlica i kapelska svijetlica u sklopu projekta „Izrada prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“. (178923). Zoran Marčić i sur., Hrvatsko ihtiološko društvo, Zagreb.

Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru“ (IP-2019-04-3389). Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Petar Kružić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb. Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

Povijest zaposlenja

2017. - danas

Suradnik na projektu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 2016. - 2017.

Znanstveni novak, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska