Upisi u prvu godinu prijediplomskog i integriranog sveučilišnog studija

Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PRIJEDIPLOMSKIH I INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2023./2024.

 

 

 

  Uvjeti upisa za akad. god. 2023./2024. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

 

Upisi na prijediplomske studije i integrirani studij Biološkog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr/#/ od petka, 21. srpnja 2023. godine.


Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu. 


Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

 1. Prijava za upis: petak, 21. srpnja 2023. od 8 sati do ponedjeljka, 24. srpnja 2023. do 9 sati

Kandidati trebaju učitati:

  •  osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete
  • fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru, poželjno je koristiti deblji flomaster plave ili crne boje
  • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice
  • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali
  • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

 2. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: od petka, 21. srpnja 2023. od 11 sati do utorka, 25. srpnja 2023. do 12 sati
U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.
 
 3. Dostava potvrda o uplati upisnine: do utorka, 25. srpnja 2023. do 15 sati

   Za uplatu upisnine  nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji.
   Upisnina iznosi 60,00€, ( 452.07 kn).
   Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

  Participacija u troškovima studija za one koji su već bili upisani na drugim fakultetima

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god 2023./2024. bit će definirano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2023./2024. Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. god. 2023./2024.

Državljani Ukrajine, upisani u posebnoj kvoti kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH bit će subvencionirani pod istim uvjetima kao redoviti studenti državljani RH, ako takva odredba bude definirana navedenom odlukom Vlade RH.
U protivnom će ovim kandidatima biti naplaćena školarina kao stranim državljanima, u skladu s Odlukom Senata.

Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama odsjeka.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom https://issp.srce.hr/e-potvrda/?AspxAutoDetectCookieSupport=1. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com.
U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani  
Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja (datum ćemo naknadno objaviti). 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:
  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi
  potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
  spisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)
  potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

Važno

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove u visini jednog punog iznosa godišnje participacije studenata u troškovima studija određene posebnom odlukom Fakultetskog vijeća.

Molimo i podsjećamo kandidate ako odluče ne upisati program na koji su ostvarili pravo upisa, da pravovremeno isti odjave.

* Iznos u eurima izračunat je pretvorbom cijene izražene u HRK uz primjenu fiksnog tečaja HNB, 1 EUR = 7,53450 HRK.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.
Za upis na prijediplomske studijske programe Biološkog odsjeka (prijediplomski sveučilišni studij Biologija, prijediplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i prijediplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

  sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

  sudjelovanje u GLOBE natjecanju

  završena druga srednja škola

  istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.


  Najkasnije do 30. lipnja 2023. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

BIOLOŠKI ODSJEK
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
(Ured za studente)
Ravnice 48
10000 Zagreb

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije.