O djelatniku

prof. dr. sc. Zlatko Liber

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4898 092
Telefon kućni:8092
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:1990.
Godina magistriranja:1996.
Godina doktoriranja:2000.
Na zavodu od:1992.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

Svaki petak 13 - 15h. Marulićev trg 9A/ II

Životopis

Zlatko Liber je diplomirao 1990, magistrirao 1996. i doktorirao 2000. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. do danas je zaposlen na Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2003. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2009. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Znanstveni interes Zlatka Libera je filogenija, taksonomija, populacijska, krajobrazna i konzervacijska genetika vaskularnih biljaka s posebnim naglaskom na primjenu molekularno-bioloških i računalnih metoda te razvoj novih molekularnih biljega. Do sada objavio 39 znanstvenih radova koje indeksira Web of Science, a od tog broja 20 radova je objavljeno u časopisima s nadprosječnim faktorom odjeka područja. Njegovi znanstveni radovi višestruko su citirani u radovima drugih znanstvenika. Do sada je sudjelovao sa 72 izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bio je voditelj dva znanstvena projekta i suradnik na devet znanstvenih i šest stručnih projekata. Do sada je bio na nekoliko kraćih znanstvenih usavršavanja na Sveučilištu u Beču i Ljubljani.

Za osobito uspješne znanstvene rezultate u zajedničkoj suradnji 2014. godine je dobio priznanje Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač je Laboratorija za genetičku raznolikost, filogeniju i molekularnu sistematiku bilja. Od 2006. do 2014. godine bio je urednik sekcije Sistematska botanika i flora znanstvenog časopisa Acta Botanica Croatica. Član je Hrvatskog botaničkog društva (HBoD), Hrvatskog biološkog društva (HBD) i Američkog botaničkog društva (BSA).

Zlatko Liber je nositelj više kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskom studiju biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Pod njegovim vodstvom je obranjeno devet doktorskih disertacija, jedan magistarski rad, 11 diplomskih radova, a tri studentska istraživanja su dobila nagradu rektora Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. godine bio je pomoćnik pročelnika Biološkog odsjeka za nastavu i studentska pitanja, a od 2003 do 2013. godine studentski voditelj studijskog programa biologije i kemije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Ježić M., Krstin Lj., Poljak I., Liber Z., Idžojtić M., Jelić M., Meštrović J., Zebec M., Ćurković-Perica M. 2014. Castanea sativa: genotype-dependent recovery from chestnut blight. Tree Genetics & Genomes 10(1): 101-110.

Grdiša M., Liber Z., Radosavljević I., Carović-Stanko K., Kolak I., Satovic Z. 2014. Genetic diversity and structure of Dalmatian pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip., Asteraceae) within the Balkan refugium. Plos One 9 (8): e105265.

Rešetnik I., Satovic Z., Schneeweiss G.M., Liber Z. 2013. Phylogenetic relationships in Brassicaceae tribe Alysseae infered from nuclear ribosomal and chloroplast DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 69(3): 772-786.

Lakušić D., Liber Z., Nikolić T., Surina B., Kovačić S., Bogdanović S., Stefanović S. 2013. Molecular phylogeny of the Campanula pyramidalis species complex (Campanulaceae) inferred from chloroplast and nuclear non-coding sequences and its taxonomic implications. Taxon. 62(3): 505-524.

Park J., Kovačić S., Eddie W. M. M., Liber Z., Schneeweiss G. M. 2006. Phylogeny and biogeography of isophyllous species of Campanula (Campanulaceae) in Mediterranean area. Systematic Botany 31 (4); 862-880.

Profesionalni interesi i članstva

Urednik sekcije Sistematska botanika i flora znanstvenog časopisa Acta Botanica Croatica (2006-2014). Član je Hrvatskog botaničkog društva (HBoD), Hrvatskog biološkog društva (HBD) i Američkog botaničkog društva (BSA).

Izabrani projekti

Voditelj znanstvenih projekata:
DNA varijabilnost populacija crnoga bora u Hrvatskoj (119131) - projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (1998-2001).

Filogenija i genetska raznolikost endemičnih biljaka dinarsko-jadranskog krša (119-1191193-1232) – projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (2007 - 2014).

Suradnik na znanstvenim projektima:

Istraživanje hrvatske flore (1-08-277 i 119119) – projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; voditelj prof. dr. Zinka Pavletić (1993 – 1995 i 1996 - 2001)

Taksonomija, filogenija i korologija endema: model istraživanja flore Hrvatske (119160) – projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; voditelj doc. dr. Toni Nikolić (2002 - 2006).

Genetička varijabilnost ljekovitog i aromatskog bilja (178063) – projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; voditelj doc. dr. Zlatko Šatović (2002 - 2006).

Genetska struktura samoniklih populacija ljekovitog bilja - hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije; voditelji prof. dr. Ivan Kolak i dr. Vladimir Meglič (2002 – 2003).

Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja (178-1191193-0212) - projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; voditelj prof. dr. Zlatko Šatović (2007 - 2014).

Epigenetička vs. Genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja (Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 09.01/246, voditelj prof. dr. Zlatko Šatović (2012 - 2015) http://hirc.botanic.hr/EpiSalvia/En/index.htm

Diversity and interactions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: implications on chestnut recovery (Hrvatska zaklada za znanost, voditelj prof. dr. Mirna Ćurković Perica (2014 - 2017)