Predmet sporazuma je uspostavljanje i razvijanje trajnije poslovne suradnje na području nastavne, stručne, znanstvene i popularizacijske djelatnosti.

Javna ustanova Natura Viva upravlja zaštićenim dijelovima prirode te NATURA 2000 područjima na području Karlovačke županije. Rijeka Slunjčica zbog svoje krajobrazne vrijednosti zaštićena je još od 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza. Specifičnost i jedinstvenost ZK Slunjčica čini izvanredan spoj prirodnih bogatstava i ljudskog djelovanja: fenomen sedrenih barijera, slapišta na ušću rijeke Slunjčice u rijeku Koranu te mlinarsko naselje Rastoke. Trenutno na području ZK Slunjčica postoji manji objekt u funkciji Istraživačke stanice. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Slunja prema potrebi i veličini istraživačko-edukativnih grupa dobiva se prostor TIC (Turističko-informativnog centra u Rastokama) na korištenje za prezentacije rezultata istraživanja i sl. Korištenje opreme i prostora ne naplaćuje se, a dolazak je potrebno najaviti nekoliko dana ranije zbog organizacije.

Koordinatori suradnje su Martina Petrak, dipl. inž. biol.-ekol., Javna ustanova Natura Viva i prof. dr. sc. Goran Kovačević, PMF, Zagreb

 

 
 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti