Diplomski ispit za studenta Luku Kobelščaka, Znanosti o okolišu, održat će se 22.02.2024. u 10:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka: Utjecaj mikroplastike na pojavu oksidacijskog stresa i aktivnost antioksidacijskih enzima u vodenoj leći (Lemna minor)

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Biljana Balen, predsjednica
  2. Renata Matoničkin Kepčija, član
  3. Kristina Pikelj, član
  4. Mladen Maradin, član
  5. Zorica Petrinec, zamjena
Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti