Diplomski ispit za za studenticu Kristinu Nikolić, Molekularna biologija, održat će se 27.02.2024. u 12:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka: Polimorfizam gena, ekspresija i enzimska aktivnost monoamin oksidaze A u ljudskoj   posteljici

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Dubravka Hranilović, predsjednica
  2. Martina Šeruga Musić, član
  3. Anamaria Štambuk, član

       Nada Oršolić, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti